ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ

Поточний випуск

№ 10 (2020)
Дата публікації: лютий 10, 2020
Випуск №10

ISSN-L: 2617-7064  |  e-ISSN: 2663-4139 | DOI: 10.36074/2617-7064.10 © CC BY 4.0

═════════════════════════════════════════════════════════════
CrossRef | Index Copernicus | ResearchBib | DRJI SIS JournalFactor

✔️ випуск завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ електронні сертифікати про публікацію розіслано;
✔️ дані завантажено в CrossRef, ORCID, Index Copernicus та ResearchBib;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси авторів;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar;

Весь випуск
PDF

Економічні науки

Ольга Лисак
6-8
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Переглядів: 404 | Завантажень: 319
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.001
PDF
Андрій Лубцов; Тетяна Примак (Науковий керівник)
9-12
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ WELLNESS ТУРИЗМУ
Переглядів: 148 | Завантажень: 344
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.002
PDF
Сєвда Керімова; Світлана Бойко (Науковий керівник)
13-17
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Переглядів: 498 | Завантажень: 320
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.003
PDF
Олександр Ємельянов, Тетяна Петрушка, Лілія Лесик
18-21
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКА ЇХ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
Переглядів: 137 | Завантажень: 130
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.004
PDF
Ю. Бондар, Ніна Легінькова, І. Фабрика
22-28
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА В УМОВАХ СОТ
Переглядів: 92 | Завантажень: 109
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.005
PDF
Оксана Богданова; Катерина Тюлькіна (Науковий керівник)
29-33
ОПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 89 | Завантажень: 120
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.006
PDF
Світлана Дерев’янко
34-40
ФАКТОРИНГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 322 | Завантажень: 377
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.007
PDF

Технічні науки та інформаційні технології

Saida Mamatqulova, Rahmatjon Tadjikuziyev
41-44
МЕТОД ОЦІНКИ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РЕМОНТНИХ РОБОТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переглядів: 90 | Завантажень: 91
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.008
PDF (English)
Іван Чередниченко; Дмитро Матвєєв (Науковий керівник)
45-47
PEER TO PEER – ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 88 | Завантажень: 98
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.009
PDF
Марія Руда, Михайло Паславський, Тарас Бойко
48-60
АНАЛІЗ АКУСТИЧНОГО ВПЛИВУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ПРИЛЕГЛУ СЕЛІТЕБНУ ТЕРИТОРІЮ
Переглядів: 93 | Завантажень: 117
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.010
PDF
Ярослав Коліса
61-63
ВІДНОВЛЕННЯ/РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ВІДЕО
Переглядів: 122 | Завантажень: 100
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.011
PDF
Максим Козюкалов, Микола Бойко
64-68
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ ЧИСЕЛ
Переглядів: 156 | Завантажень: 218
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.012
PDF

Хімічні науки

Валентина Звєрєва, Наталія Лашко, Григорій Чаусовський
69-71
ЕКСПРЕС - МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ЙОГУРТІВ
Переглядів: 114 | Завантажень: 133
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.013
PDF

Політичні науки

Ірина Волкова
86-90
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 95 | Завантажень: 268
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.017
PDF

Юридичні науки

Віталій Мельянков; Григорій Усатий (Науковий керівник)
91-99
ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Переглядів: 795 | Завантажень: 485
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.018
PDF
Владислав Марченко; Іван Мірошников (Науковий керівник)
100-103
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Переглядів: 124 | Завантажень: 148
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.019
PDF

Архітектура та мистецтвознавство

Анастасія Шило
104-106
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВОКАЛЬНИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ ЛАРИСИ РУДЕНКО
Переглядів: 119 | Завантажень: 147
https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.020
PDF
Переглянути архів