Про журнал

СТОРІНКА ЖУРНАЛУ >> https://ukrlogos.in.ua/ua_journal_2617-7064.php

Журнал є офіційно зареєстрованим мультидисциплінарним науковим виданням з міжнародною сферою поширення, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №20521-13361Р від 02.07.2018

Періодичність видання: щомісяця12 разів на рік
Тематика журналу: мультидисциплінарна 
Тип верстки журналу: двоколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу: англійська та українська
Мова написання статей: будь-яка 


ISSN-L (print) 2617-7064
e-ISSN (online) 2663-4139


Журнальні цілі: висвітлення результатів наукових досліджень в усіх сферах наук; популяризація наукових знань; впровадження цифрових технологій в науково-видавничу галузь; сприяння міжнародній науковій співпраці шляхом широкого поширення наукової інформації та встановлення зв'язків між українськими та зарубіжними ВНЗ, науковими та дослідницькими установами, окремими науковцями тощо.

Видавець: Європейська наукова платформа

 


Редакційна політика | Редакційна етика | Редакційна колегія |

Політика відкритого доступу та Ліцензійні умови | Політика архівування 


 

Індексування журналу:

CrossRef | Index Copernicus | Google Scholar | ResearchBib | Directory of Research Journals Indexing | Scientific Indexing Services | JournalFactor