Редакційний штат

Головний редактор: Голденблат Марія Андріївна

   Верстка: Казьміна Надія Петрівна
   Дизайн: Дудник Марія Миколаївна
   Коректура: Дудник Григорій Миколайович


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Танасійчук Альона Миколаївна - д-р. екон. наук, доцент (Україна) 
Marko Timchev - д-р. екон. наук, доцент (Республіка Болгарія)
Бойко Світлана Василівна - канд. екон. наук, доцент (Україна)
Занора Володимир Олександрович - канд. екон. наук, доцент (Україна)
Маркович Ірина Богданівна - канд. екон. наук, доцент (Україна)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Козьма Антон Антонович - канд. хім. наук (Україна)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Лисенко Дмитро Андрійович - канд. мед. наук, доцент (Україна)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Полєжаєв Юрій Григорович - канд. наук із соц. ком., доцент (Україна)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Куліченко Алла Костянтинівна - канд. пед. наук, доцент (Україна)
Фурман Тарас Юрійович - канд. пед. наук, доцент (Україна)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Корбозерова Ніна Миколаївна - д-р. філол. наук, професор (Україна)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Siarhei Rybak - канд. юрид. наук, доцент (Республіка Білорусь)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Корнус Анатолій Олександрович - канд. геогр. наук, доцент (Україна)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Воскобойнікова Юлія Василівна - д-р. мист. (Україна)
Лугова Тетяна Анатоліївна - канд. мист., доцент (Україна)