РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНКУРЕНТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

конкурентоспроможність підприємства; потенціал; економічний потенціал; підприємницький потенціал; конкурентні переваги; конкурентний потенціал

Як цитувати

Богацька, Н., & Миронишин, В. (2019). РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНКУРЕНТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (7), 15-18. https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.003

Анотація

У статті розкрито актуальність забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах невизначеності на основі формування і розвитку його економічного потенціалу при ефективній реалізації підприємницького потенціалу підприємства. Виявлена економічна сутність категорії «підприємницький потенціал»; досліджена роль і характер впливу підприємницького потенціалу на формування потужності структурних елементів конкурентного потенціалу і в цілому економічного потенціалу підприємства.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.003
PDF

Посилання

Posohov, I. M. & Chepizhko, E. V. (2016). Research nature and concepts “competitive enterprise”. Science and Technology, (3).

Абалкин, Л. И. (1987). Новый тип экономического мышления. Москва: Экономика.

Калінеску, Т. В., Романовська, Ю. А. & Кирилов, О. Д. (2007). Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля.

Россоха, В. В. (2009). Теоретико-методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Київ: ННЦ ІАЕ.

Лапин, Е. В. (2006). Экономический потенциал предприятий промышленности: формирование, оценка, управление (автореф. дис. ... доктора экон. наук) Сумы, Україна.

Хомяков, В. І. & Бакум, І. В. (2009). Управління потенціалом підприємства. Київ: Кондор.

Балабанова, І. В. (2008). Управління конкурентною раціональністю. Донецьк: ДонНУЕТ.

Богацька, Н. М. & Цинкобур, Д. Р. (2017). Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності ідприємства. Молодий вчений, (4), 599-603.

Романов, А. П. (2012). Управление экономическим потенциалом организации. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 99 | Завантажень: 118 |