ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
PDF

Ключові слова

основні засоби; первинні документи; рахунок; документ; облік; організація

Як цитувати

Рибалко, О., & Уколова, О. (2019). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (7), 19-22. https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.004

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні питання обліку основних засобів, а саме проаналізовано первинні документи та запропоновано шляхи вдосконалення. Одним з найважливіших факторів збільшення обсяг виробництва є наявність основних засобів, їх технічний стан і рівень забезпеченості, який безпосередньо впливає на техніко-економічні показники, зниження собівартості продукції і фінансовий результат фірми. Основні засоби безпосередньо впливають на собівартість продукції, ціноутворення, оподаткування майна організацій, трудомісткості, і в кінцевому підсумку на показники, що характеризують їх фінансовий стан, тому дана тема є актуальною для вивчення.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.004
PDF

Посилання

Податковий кодекс України, № 2755 від 2 грудня 2010 року. Вилучено з http://www.zakon.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (Затверджене Наказом МФУ), № 92 від 27.04.2000 р. (редакція від 12.12.2017 р.). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Жук, В. В. (2016). Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України) (автореф. дис. ... канд. екон. наук). Вилучено з http://samzan.ru/18639.

Любацька, Я. В. & Хрущ, Н. А. (2010). Шляхи удосконалення документального оформлення обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Вилучено з http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66563.doc.htm.

Шевченко, В. І. & Мних, Є. В. (2010). Деякі питання обліку основних засобів на підприємстві. Вилучено з http://www.rusnauka.com/2_KAND_2013/Economics/7_124387.doc.htm.

Люлька, В. П. (2010). Вдосконалення облікових операцій з необоротними активами на підприємствах України. Вилучено з http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63486.doc.htm.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 654 | Завантажень: 402 |