УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
PDF

Ключові слова

державне управління; управлінська діяльність; керівник апарату райдержадміністрпації; державний службовець; державна адміністрація; правове регулювання управлінської діяльності

Як цитувати

Степчук, А., & Загородній, С. (2019). УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (7), 23-26. https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.005

Анотація

Україна, впродовж уже майже трьох десятків років, будує демократичну, соціальну, правову державу і процеси, які відбуваються в суспільстві, господарських зв´язках, зовнішніх та внутрішніх відносинах, що виникають і будуються на нових засадах, мають знаходитися під управлінням держави. В усьому світі держави з різними формами правління здійснюють свої функції і впливають на формування відносин в суспільстві, при цьому характер управління і заходи, які його супроводжують, свідчать про характер державної влади та її спрямованість, відповідність проголошеним демократичним принципам розвитку. Предметом для обговорення постають співвідношення понять «державний службовець», «посадова особа», «службова особа». Узагальнено, що службова особа — найширше поняття, яке охоплює собою всі інші, і відноситься як до працівників державних, так і комерційних структур. Установлено, що державний службовець завжди є службовою, але не завжди посадовою особою, адже, посадова особа може працювати як у державних, так і в органах місцевого самоврядування. Конституція України використовує встановлені межі «посадові / службові особи органів державної влади / органів місцевого самоврядування».Виходячи зі змісту поняття публічної служби, також досліджено про «публічних службовців» - осіб, які обіймають державні політичні посади, судді, прокурори, військовослужбовці, альтернативні (невійськові) службовці, дипломати, інші державні службовці, службовці органів влади Автономної Республіки Крим, службовці місцевого самоврядування.Установлено, що державними службовцями є особи, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.005
PDF

Посилання

Авер’янов, В. Б. (1997). Органи виконавчої влади в Україні, (1), 40-48.

Гугул, О. Я. (2013). Теоретичні засади управління розвитком персоналу. Інноваційна економіка, (2), 194-

Левицька, Н. А. (2014). Особливості управління керівним персоналом в органах державної служби України. Управління розвитком, (3), 135-138.

Про місцеві державні адміністрації (Закони України). (1999). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14

Про державну службу (Закони України). (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Конституція України. (1996). Верховна Рада України. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 93 | Завантажень: 123 |