ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТНИХ ДАНИХ
PDF

Ключові слова

консолідація інформації та документних даних; автоматизовані копоративні системи; інтеграція ресурсів; перспективні напрямки досліджень; стандартизація; креативний інформаційний продукт

Як цитувати

Лугова, Т., Раєва, В., Безугла, С., & Гребенюк, В. (2019). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТНИХ ДАНИХ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (7), 63-68. https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.013

Анотація

В статті аналізується історіографічний масив з питань консолідації інформації та документних даних підприємств та установ. На цій основі виявляються перспективні дослідження у цій галузі: термінологічний, управлінський, документознавчий, нормативний, технологічний, комунікативний, соціокультурний та галузевий. Зазначено, що консолідація інформації та документних даних є надскладною міждисциплінарною науково-практичною галуззю. Розширення поля використання технологій та методів консолідації інформації призводить до формування нових поглядів до об’єктів консолідації, насамперед, як до креативних продуктів, що вимагають тісної кооперації фахівців технічного та гуманітарного спрямування, поєднання набутого досвіду з побудови архітектури корпоративних баз даних, впровадження експертних систем, формування ідеології менеджменту знань, гейміфікації та неожурналістики.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.013
PDF

Посилання

Saracevic, T. (1986). A Course in information consolidation: a handbook for education and training in analysis, synthesis and repackaging of information; preliminary version. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000698/069802eo.pdf.

Saracevic, T., & Wood, J. B. (1981). Consolidation of information. A handbook on evaluation, restructuring and repackaging of scientific and technical information. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED226753.pdf.

Деревянко, А. С. (2006). Консолидированная информация. Введение. Тезисы доклада на установочном заседании семинара. Консолидированная информация, 5.

Деревянко, А. С., & Солощук, М. Н. (2008). Технологии и средства консолидации информации. Харьков: НТУ ХПИ.

Кунанець, Н. Е., & Пасічник, В. В. (2010). Вступ до спеціальності «Консолідована інформація»: навч. посіб. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка.

Жежнич, П. І. (2010). Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.

Матвієнко, О.В., Цивін, М.Н. (2014). Консолідована інформація. Київ: «Центр учбової літератури».

Луговая, Т. А., Клименко, Я., & Костецкая, А. (2016). Технологии менеджмента знаний (knowledge management) в документационной работе предприятий. In Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації (No. 2).

Курочкін, О. С. (1998). Управління підприємством (процесний аспект). К.: МАУП.

Рыбников, А. И. (1999). Система управления предприятием типа ERP. М.: Азроконсалт.

Андреев, Е. Б., Куцевич, Н. А., & Синенко, О. В. (2004). SCADA-системы: взгляд изнутри. РТСофт.

О’Лири, Д. (2004). ERP-системы: выбор, внедрение, эксплуатация. Современное планирование и управление ресурсами предприятия/пер. с англ. М.: Вершина.

Саттон, М. Д. Д. (2002). Корпоративный документооборот: принципы, технологии, методология внедрения. СПб.: Азбука.

Кунанець, Н. Е., & Липак, Г. І. (2016). Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, (3).

Соколинский, К. Е. (2015). Новая технология создания сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек в J-ИРБИС 2.0. Науч. и техн. б-ки, (11).

Мараховський, Л. Ф., Козубцов, І. М., & Масесов, М. О. (2012). Міждисциплінарна академія наук (МАН), єдиний в Україні проект формування міждисциплінарної консолідації вчених. In Materi ly VIII Mezin rodnv decko-praktick konference «Efektivn n stroje modern ch vd–2012»–D l (Vol. 20, pp.).

Баранівський, В. Ф. (2019). Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства. Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди» Філософія», (43).

Лєснікова, М. В. (2019). Аналіз міжнародного досвіду формування інформаційної системи управління освітою у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Глоссарий терминов в области автоматизации проектирования. Вилучено з http://www.cad.dp.ua/sovets/terms.php.

Мир словарей. Вилучено з: http://mirslovarei.com/.

Knowledge management systems — Requirements. ISO 30401. First edition 2018-11. Retrieved from https://www.borhanjooyan.com/DL/ISO-30401-2018.pdf.

ISAD (G) (2000). General International Standard Archival Description Second Edition Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, Sweden. Retrieved from https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_EN.pdf.

ISAAR (CPF) (2004). International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families Second Edition. Retrieved from https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_EN.pdf.

ISDIAH (2008). International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings First edition Developed by the Committee on Best Practices and Standards London, United Kingdom. Retrieved from https://www.ica. org/sites/default/files/CBPS_2008_Guidelines_ISDIAH_First-edition_EN.pdf.

Open Data Standards. Removed from: https://datastandards.directory/.

Лугова, Т. А., & Акімов, О. Є. (2013). Еволюція систем електронного документообігу підприємств. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, (1).

Пахчанян, А. (2019). Внедрение систем электронного документооборота: проблемы и решения. Вилучено з https://blog.iteam.ru/vnedrenie-sistem-elektronnogo-dokumentooborota-problemy-i-resheniya/.

Blazhko, O., Luhova, T., Melnik, S., & Ruvinska, V. (2017, June). Communication model of open government data gamification based on Ukrainian websites. In 2017 4th Experiment@ International Conference (exp.at’17) (pp. 181-186). IEEE.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 201 | Завантажень: 159 |