ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВМІСТУ ТРИГАЛОГЕНМЕТАНІВ
PDF

Ключові слова

якість питної води; хлороформ; бромдихлорметан; дибромхлорметан; трибромметан; тригалогенметани; газова хроматографія.

Як цитувати

Соколовська, А., & Петруша, Ю. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВМІСТУ ТРИГАЛОГЕНМЕТАНІВ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (8), 78-80. https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.017

Анотація

У статті досліджено якість питної води м. Запоріжжя за показником вмісту тригалогенметанів, а саме хлороформу (CHCI3), бромдихлорметану (CHBrCI2), дибромхлорметану (CHBr2CI) та трихлорметану (CHBr3). В основу досліджень покладено регламентований ДСанПін 2.2.4-171-10 хроматографічний метод визначення хлорорганічних сполук за ДСТУ ISO 10301-2004. Кількісне визначення тригалогенметанів проводилось на приладі хроматограф «Кристалл 2000М». Отримані результати щодо вмісту хлорорганічних сполук у воді не перевищують норми, що встановлені в Україні та ВООЗ.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.017
PDF

Посилання

Красовский, Г. Н. & Егорова, Н. А. (2003). Хлорирование воды как фактор повышенной опасности для здоровья населения. Гигиена и санитария, (1), 17-21. Вилучено з https://elibrary.ru/item.asp?id=17034530.

Гуленко, С. В. & Прокопов, В. А (2013). Гігієнічна оцінка канцерогенного ризику здоров’ю через споживання хлорованої питної води. Довкілля та здоров’я, (2), 50-55. Вилучено з https://cyberleninka.ru/article/n/gigienichna-otsinka-kantserogennogo-riziku-zdorovyu-cherez-spozhivannya-hlorovanoyi-pitnoyi-vodi/viewer.

Стискал, О. А. & Петрук, В. Г. (2015). Небезпека побічних продуктів хлорування у питній воді для живих систем. Екологічні науки, (9), 154-161. Вилучено з http://ecoj.dea.kiev.ua/9.

Шушковська С. В. (2011). Хлорорганічні сполуки у питній воді та їх вплив на здоров’я населення. Гігієна населених місць, (58), 88-103.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 64 | Завантажень: 160 |