ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
PDF

Ключові слова

фінансова безпека; банк; інтегральний показник рівня фінансової безпеки банку; капітало-ресурсна безпека; кредитно-інвестиційна безпека; безпечний рівень доходів та витрат банку.

Як цитувати

Керімова, С., & Бойко, С. (2020). ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 13-17. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.003

Анотація

У статті досліджено методичні підходи вітчизняних вчених щодо оцінки рівня фінансової безпеки комерційних банків та запропоновано власну методику, що базується на обчисленні інтегрального показника рівня фінансової безпеки банку та виділенні трьох складових: капітало-ресурсної, кредитно-інвестиційної та дохідно-витратної безпеки. Інтегральну оцінку фінансової безпеки банку апробовано на прикладі АТ «Ідея Банк».

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.003
PDF

Посилання

Oсновнi показники діяльності банків України. Вилучено із https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1

Жарій Я. В. & Дубина М. В. (2012). Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, (4). 260-269.

Дубницький В. Ю. & Кобилін А. М. 2013). Інформаційно-аналітична оцінка показників фінансової безпеки комерційного банку засобами інтервальної математики. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. (2). 219-229.

Жихор О. Б. & Поліщук І. В. (2014). Оцінка рівня фінансової безпеки комерційного банку. Науковий вісник НЛТУ України. (24.7). 355-360.

Аксьонова Л. О. & Худомака М. А. (2015). Визначення рівня фінансової безпеки банку на основі системи індикаторів. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». (2). 45-49.

Барановський О. І. & Барилюк М. Р. (2017). Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки комерційного банку. Scientific Light. (1,7). 34-45.

Барановський О. І., Копитко М. І. & Барилюк М.-М. Р. (2018). Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. (1). С. 4-14.

Кулиняк І. Я., Прокопишин-Рашкевич Л. М. & Бородавко А. П. (2019). Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. (12). 113-118.

Річний фінансовий звіт АТ «Ідея Банк» разом зі звітом незалежного аудитора за 2018 рік. (2018). Вилучено з: https://cdn.ideabank.ua/sites/default/files/import/finance/1787/RFZ-2019.pdf

Річна фінансова звітність АТ «Ідея Банк» за 2016 рік. (2016). Вилучено з : https://cdn.ideabank.ua/sites/default/files/import/finance/1027/346542016-Report-2016-pdf.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 495 | Завантажень: 319 |