ФАКТОРИНГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

факторинг; фінансові інструменти; фактор; клієнт; боржник; плата за факторинг; кредит, дебітори.

Як цитувати

Дерев’янко, С. (2020). ФАКТОРИНГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 34-40. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.007

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності факторингу, його перевагам перед іншими фінансовими інструментами, виявленню проблем та перспектив
розвитку в Україні. Проаналізовано можливість застосування міжнародного досвіду функціонування ринку факторингу для України.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.007
PDF

Посилання

Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг (Закон України) №3302-IV (2006). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3302-15#o2

Про банки і банківську діяльність (Закон України). №2121-ХІІ (2000). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua

Цивільний кодекс України. №435-IV (2003). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua

Господарський кодекс України. №436-IV (2003). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua

Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг (Закон України) №2664-ІІІ (2001). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Продана заборгованість. Вилучено з https://zib.com.ua/ua/118857-verhovniy_sud_zrobiv_visnovok_stosovno_dogovoru_faktoringu.html

Янишен, В.П. (2016) Договір факторингу: окремі питання теорії та правозастосування. Науковий вісник Херсонського державного університету. (5), 119–122. Вилучено з http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo05/part_1/31.pdf

Вовчак, О.Д., Рудевська, В. І. & Єпіфанова, А. Л. (2017) Факторинг. Київ: ДВНЗ «Ун-т банк. справи».

Чепис, О.І. & Юска А.І. Сутність факторингу та його переваги над іншими фінансовими інструментами. Науковий вісникУжгородського національного університету. (1), 108-112. Вилучено з http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.44/part_1/26.pdf

Момот, Л. В. (2015) Розвиток факторингу в Україні. Наукові праці Національного університету харчових технологій, (2), 100-107. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_15

Державний реєстр фінансових установ. (2020). Вилучено з https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html

Мехеда, Н. Г. & Забєліна, І.О. Про факторинг в Україні. Вилучено з http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/76327.doc.htm

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 351 | Завантажень: 384 |