АНАЛІЗ АКУСТИЧНОГО ВПЛИВУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ПРИЛЕГЛУ СЕЛІТЕБНУ ТЕРИТОРІЮ
PDF

Ключові слова

акустичне навантаження; вітроелектричні установки; 3D-моделювання; звук; шум; коливання; шумові карти; вібрація.

Як цитувати

Руда, М., Паславський, М., & Бойко, Т. (2020). АНАЛІЗ АКУСТИЧНОГО ВПЛИВУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ПРИЛЕГЛУ СЕЛІТЕБНУ ТЕРИТОРІЮ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 48-60. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.010

Анотація

У статті проаналізовано акустичне навантаження вітрових електростанцій з метою встановлення їх впливу на стан довкілля для забезпечення
екологічної безпеки. Оцінено вплив вітроенергетичних установок проектованої вітроенергетичної станції в межах Боржавської Полонини
Східних флішових Карпат на акустичний та вібраційний режим прилеглої території. Проведено акустичні розрахунки у програмі АРМ «Акустика» 2.4
МНПО «Екоблік» та порівняно отримані результати з допустимими рівнями акустичного навантаження за діючими нормативними документами. У
результаті, розрахункові значення рівнів акустичного забруднення на межі санітарно-захисної зони відповідають чинним нормативам.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.010
PDF

Посилання

Науково–технічний центр електроенергетики (2012). Зарубіжна практика стимулювання розвитку поновлюваних джерел енергії та їх приєднання до електромереж енергосистем. Київ: НТЦЕ.

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС. // Офіційний вісник Європейського Союзу. – 5.6.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf.

Zervos, A. Lins, C. & Tesnière, L. (2011). Mapping Renewable Energy Pathways towards 2020. EU roadmap (p. 15). Brussels: EREC.

Бирман, Г. & Шмидт, С. (1997). Экономический анализ инвестиционных проектов (с. 149 – 158). Москва: Банки и биржи. Издательское объединение “ЮНИТИ”.

Виленский, П.Л., Лившиц, В.Н. & Смоляк, С.А. (2007). Оценка эффективности инвестиционных проектов (с. 139 – 145). Москва: Дело.

Нагорная, В.Н. (2007). Экономика энергетики: учебное пособие. Владивосток: Издательство ДВГТУ.

Рогалев, Н.Д. (2005). Экономика энергетики: учебное пособие. Н.Д. Рогалев (ред.). Москва: Издательство МЭИ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 90 | Завантажень: 116 |