ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СТАНУ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРАЦІВНИКІВ ВО «КАПРОЛАКТАМ» ПРИ ТРИВАЛІЙ ДІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ГЛІКОЛІВ
PDF

Ключові слова

клітинний, гуморальний імунітет, гомеостаз, імунологічна реактивність, інтоксикація.

Як цитувати

Сіренко, О., & Кучеренко, Е. (2020). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СТАНУ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРАЦІВНИКІВ ВО «КАПРОЛАКТАМ» ПРИ ТРИВАЛІЙ ДІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ГЛІКОЛІВ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 72-75. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.014

Анотація

Динаміка показників стану клітинного та гуморального імунітету працівників ВО «Капролактам», м. Дзержинськ, при тривалій дії багатокомпонентних
органічних сумішей на основі гліколів. Встановлено, що складні органічні суміші на основі гліколів негативно впливають на стан імунної системи працівників виробництва, гальмують функціональну активність як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету та призводять до вторинних  мунодефіцит них станів. Досліджувані органічні речовини здатні пригнічувати проліферацію та диференціацію імунокомпетентних клітин,  порушувати
роботу гуморального ланцюга імунітету, що призводить до підвищення концентрації ЦІК середнього розміру, які активно зв’язують комплемент.
Встановлені зміни показників свідчать про виснаження компенсаторних адаптивних механізмів імунної системи при тривалому впливі складних
органічних сумішей на основі гліколів.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.014
PDF

Посилання

Лавинский Х.Х., Кулеша З.В. & Рябова Н.В. (2011) Иммунитет как интегральный показатель функционального состояния организма. Минск. Здоровье и окружающая среда: сборник научных трудов /Министерство здравоохранения Республики Беларусь, «Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр гигиены», (18), 41–44.

Болтіна І. В. (2009). Використання методу культивування лімфоцитів периферичної крові людини in vitro для вивчення токсичних ефектів об’єктів навколишнього середовища. Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій: матеріали науково-практичної конференції (с.110). 13-14 жовтня 2009. Чернівці. Україна 2009.

Забродский П.Ф. & Мандыч В.Г. (2007) Иммунотоксикология ксенобиотиков. СВИБХБ, ISBN 978–5 –91272-254-7.

Chatterjee S., Premachandran S., Bagewadkar R. S. et al. (2006). Arginine metabolic pathways determine its therapeutic benefit in experimental heatstroke: role of Th1/Th2 cytokine balance. Nitric Oxide. (15). 408-416.

Чоп’як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М., Лищук-Якимович Х.А., Головін Р.Р. & Толох О.С. (2017). Клінічна імунологія та алергологія: навчальний посібник для ВНЗ ІІІ—ІV р. а. Рекомендовано МОЗ. Київ. Україна.

Камишников В.С. (2016). Методы клинических лабораторных исследований. Москва, МЕДпресс- інформ.

Методичні рекомендації щодо дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації. (2003). Збірник. нормативних документів з охорони здоров’я. (8.31). Київ. Україна.

Багмут И. Ю. (2010). Влияние полиоксипропиленполиола М. М. 500 на клеточный и гуморальный иммунитет в подостром опыте. Одесский медицинский журнал. (№1). 117.

Pickard С., Smith А.М., Cooper Н. [et al.]. (2007). Investigation of mechanisms underlying the T-cell response to the hapten 2,4-dinitrochlorobenzene. J. Investigation Dermatology (127.3). 630–637.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 71 | Завантажень: 101 |