ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
PDF

Ключові слова

контекстне навчання; квазіпрофесійна діяльність; контекст; практична компетентність; проблемна ситуація

Як цитувати

Кожухар, О., & Матвієнко, І. (2020). ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 76-78. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.015

Анотація

У статті охарактеризовано суть контекстного навчання та його значення для актуалізації професійних знань і здібностей засобами іноземної мови. Акцентується увага на умовах, від яких залежить ефективність контекстного навчання. Зазначено основні форми та навчальні моделі у концепції контекстного навчання. Розкрито важливість контекстного підходу у формуванні продуктивного мислення та поведінки майбутніх фахівців.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.015
PDF

Посилання

Вербицкий, А.А. (1991). Активное обучение в высшей школе. Москва: Высшая школа.

Вербицкий, А.А. (1999). Новая образовательная парадигма и контекстное обучение. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов.

Лопушанська, Ю.М. (2012). Контекстний підхід у навчанні студентів-соціологів професійній англійській мові. Наукові праці. Серія «Педагогіка», (176), 98-101.

Миханова, О.П. (2008). Формирование и развитие универсальных компетенций студентов вуза в процессе обучения иностранному языку: на примере неязыковых специальностей (автореф. дис. ... канд. пед. наук). Пенза, Россия.

Комарова, І.І. (2006). Шляхи підвищення професійної спрямованості викладання іноземної мови. Філологічні студії, (4), 381-384.

Тенищева, В.Ф. (2008). Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции (автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра пед. Наук). Москва, Россия.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 91 | Завантажень: 106 |