Редакційна етика

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ НАВЕДЕНИМИ ДАЛІ, АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ЇХ ПЕРЕДБАЧАЄ:

▪ Неупередженість. При прийнятті рішення щодо публікації наукового рукопису редакція журналу є неупередженою та керується достовірністю його наукової значимості, оцінюючи інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, релігійних поглядів, національності, соціального статусу, мовних, локальних та інших критеріїв, які є дискримінуючими по відношенню до автора.

Конфіденційність. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора.

▪ Етичні норми. Редакція журналу не повинна допускати до публікації статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом або містить інформацію та/чи ідеї, які можуть ображати інших авторів, окремі групи людей, а також інформацію та/чи ідеї, що мають на меті розпалювати ворожнечу.

▪ Готовність до співпраці. Редакція журналу повинна реагувати на звернення та претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих статей, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених авторських та суміжних прав.

 


РЕЦЕНЗЕНТИ, ЩО ОЦІНЮЮТЬ НАУКОВІ РУКОПИСИ, ПОДАНІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ, В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ НАВЕДЕНИМИ ДАЛІ, АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ЇХ ПЕРЕДБАЧАЄ:

▪ Неупередженість. Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

▪ Об’єктивність. Рецензент зобов'язаний надавати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Всі зауваження рецензента до статті мають бути детально пояснені та підкріплені роз’ясненнями щодо доопрацювання.

Оперативність. Рецензент має моральне зобов'язання щодо оперативної оцінки прийнятого на розгляд наукового рукопису. У випадку виникнення ситуації, за якої подальше рецензування неможливе або буде проведено зі значною затримкою і відхиленням від термінів, рецензент повинен проінформувати редакцію про своє виключення з процесу.

Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування науковий рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Його не переглядають і не обговорюють з іншими особами.

Доброчесність. Факт відсутності посилань у науковому рукописі, представленому для публікації, повинен бути відзначений і оцінений рецензентом. У випадку подібності або часткового співпадіння рукопису з відомими рецензенту публікаціями, на які відсутні посилання, це має бути зазначено.

 


АВТОРИ, ЩО ПОДАЮТЬ НАУКОВІ РУКОПИСИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ, ПОВИННІ КЕРУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ:

▪ Достовірність. Автори наукових рукописів повинні надавати лише достовірні результати проведених досліджень; завідомо помилкові або сфальсифіковані дослідження та матеріали є недопустимими.

Відповідність нормам. Рукопис, що подається повинен відповідати вимогам, сформульованим редакцією журналу, в електронному вигляді за допомогою форми відправки на сайті.

Оригінальність та дотримання політики антиплагіату. Автор статті повинен гарантувати, що представив для редакторської експертизи оригінальну роботу. Якщо автор використовував в статті праці або думки інших вчених, це повинно бути належним чином оформлено. Плагіат в будь-яких формах (відсутність графічного виділення цитат, некоректні посилання та джерела або неповний перелік джерел чи бібліографічного посилання, надмірне цитування тощо) визнається неетичною поведінкою і є неприпустимим.

▪ Визнання авторства та співавторства. Якщо особи робили значний внесок у розробку концепції, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження, автор має зазначити їх співавторство в роботі; особі, яка певним чином сприяла освітленому в статті дослідженню, але внесок якої не настільки вагомий, щоб включити його у співавтори, повинна бути висловлена вдячність в роботі.

Викриття конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів, в тому числі і потенційного, автор або співавтори повинні проінформувати редакцію журналу як тільки такий конфлікт або його можливість стають відомими автору або співавторам.

Викриття багаторазових чи паралельних публікацій. Якщо автор бажає здійснити повторну або паралельну публікацію наукової статті, він має підтвердити, що робить це не для навмисного підвищення кількості наукових публікації, а лише з метою пропаганди наукових досягнень, якщо це доцільно; автор має повідомити про факт повторної або паралельної публікації редакції журналу.

Викриття помилок. При виявленні автором фундаментальних помилок або неточностей в своїй статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакції журналу та співпрацювати для опублікування спростування або ж виправлення інформації.

 


АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

Подаючи статтю до публікації в журналі ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, автор надає редакції права на публікацію статті та розповсюдження її в електронному та друкованому вигляді.

Автор, при цьому, зберігає за собою всі авторські права та право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій, для підготовки тез, доповідей конференцій, усних презентацій тощо, а також розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного сайту журналу) на некомерційних web-ресурсах.

Вміст журналу ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу та повторно використовувати її вміст лише із зазначенням авторства цієї роботи і первинної публікації в журналі.

Creative Commons License

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в реєстраційній анкеті. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.