ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ

Поточний випуск

№ 7 (2019)
Дата публікації: листопад 10, 2019
Випуск №7

ISSN-L: 2617-7064  |  e-ISSN: 2663-4139 | DOI: 10.36074/2617-7064.07.00 © CC BY 4.0

════════════════════════════════════════════════════════════════
CrossRef | Index Copernicus | ResearchBib CiteFactor* | DRJI* SIS JournalFactor

Матеріали випуску доступні для індексації в Google Scholar, ORCID, Publons тощо.
* реєстрація до 30.11.2019

Весь випуск
PDF

Економічні науки

Анастасія Тітаренко, Ольга Бондаренко
6-10
MODERN APPROACHES TO INVENTORY MANAGEMENT OF AVIATION ENTERPRISE
Переглядів: 20 | Завантажень: 23
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.001
PDF (English)
Тетяна Кулініч, Юрій Тимчина
11-14
РОЗРОБКА УСПІШНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ДОРОГОВКАЗИ І ОБМЕЖЕННЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 14
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.002
PDF
Наталія Богацька, Віктор Миронишин
15-18
РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНКУРЕНТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 12 | Завантажень: 20
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.003
PDF
Олена Рибалко, Олександра Уколова
19-22
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.004
PDF

Державне управління та екологія

Алла Степчук; Сергій Загородній (Науковий керівник)
23-26
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.005
PDF

Технічні науки та інформаційні технології

Олексій Денисенко
27-32
OVERVIEW OF GRAPH COLORING METHODS AND ALGORITHMS
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.006
PDF (English)
Тетяна Лугова, Дар’я Лись
33-37
UML-МОДЕЛІ ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ ТА БАЛАНСУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР
Переглядів: 17 | Завантажень: 15
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.007
PDF
Наталія Стеценко
38-41
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФОЛІПІДІВ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.008
PDF
Анастасія Гаврилюк; Світлана Мерінова (Науковий керівник)
42-45
ХМАРНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ HORECA
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.009
PDF

Хімічні науки

Ірина Дон, Юлія Петруша
46-49
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ МЕДУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.010
PDF

Біологічні науки

Юджин Бахарєв; Ігор Наконечний (Науковий керівник)
50-58
ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІЧНІ АСПЕКТИ ЗООГЕННИХ РЕЗЕРВУАРІВ І ДЖЕРЕЛ САЛЬМОНЕЛ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.011
PDF

Соціальні комунікації та культурологія

Тетяна Анохіна; Людмила Просандєєва (Науковий керівник)
59-62
КУЛЬТУРОТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 15
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.012
PDF
Тетяна Лугова, Вікторія Раєва, Світлана Безугла, Владислав Гребенюк
63-68
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТНИХ ДАНИХ
Переглядів: 12 | Завантажень: 17
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.013
PDF

Юридичні науки

Олексій Максуров
69-71
KOORDINATIONSNORMER I DANSK KONGERIGKONSTITUTION
Переглядів: 7 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.014
PDF (Danish)
Дар’я Чебукіна
72-76
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ: ЧИ ЗМОЖЕ ЦЕ ЗРОБИТИ НОВА ВЛАДА?
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.015
PDF
Софія Швая, Аліна Рудик; Марія Шварцева (Науковий керівник)
77-81
ЕВТАНАЗІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВБИВСТВА МИЛОСЕРДЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.016
PDF
Оксана Садрук; Марія Шварцева (Науковий керівник)
82-85
ЄВРОРЕГІОНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.017
PDF
Юлія Горожанкіна
86-88
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПИТАННЯХ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.018
PDF
Елєн Крікорова; Юлія Толстенко (Науковий керівник)
89-92
СМЕРТНА КАРА ЯК ДИЛЕМА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Переглядів: 12 | Завантажень: 26
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.019
PDF
Анна Олефір
93-96
СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 13
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.020
PDF

Архітектура та мистецтвознавство

Вікторія Ігнатьєва, Ердал Текін
97-100
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ БУДІВНИЦТВІ БУДІВЕЛЬ
Переглядів: 9 | Завантажень: 11
https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.021
PDF
Переглянути архів