ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ

Поточний номер

№ 5 (2019)
Опубліковано серпень 10, 2019
Випуск №5

ISSN-L: 2617-7064  |  e-ISSN: 2663-4139 | EOI: 10.11232/2617-7064.5.1 | © CC BY 4.0

════════════════════════════════════════════════════════════════
ResearchBib
| CiteFactor | DRJI | SIS | JournalFactor

Матеріали випуску доступні для індексації в Google Scholar, ORCID, Publons тощо.

Весь випуск
PDF

Технічні науки та інформаційні технології

Михайло Лях, Іван Концур, Василь Михайлюк, Руслан Дейнега, Микола Канівець
39-43
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ІЗ ЗАДАНИМ ВИБІЙНИМ ТИСКОМ
PDF
Неля Федоляк, Михайло Лях, Василь Михайлюк, Руслан Дейнега, Василь Вакалюк, Володимир Саладяк
44-46
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУРОВИХ ВІБРОСИТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ РОБОТИ
PDF
Алексей Денисенко
47-51
ОБЗОР МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ХРОМАТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ГРАФА
PDF (Русский)
Переглянути всі випуски