Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Обсяг наукової статті: від 5 до 22 сторінок.

Стаття має складатися з наступних обов’язкових елементів, оформлених відповідно до вимог:

1) Індекс УДК - шрифт звичайний Times New Roman, 12 пунктів, вирівнювання по лівому краю.

2) Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний Times New Roman, 14 пунктів, вирівнювання по центру.

3) Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт звичайний Times New Roman, 12 пунктів, вирівнювання по правому краю.

4) Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт звичайний Times New Roman, 12 пунктів, вирівнювання по правому краю.

5) Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний Times New Roman, 12 пунктів, вирівнювання по ширині.

6) Текст статті з необхідними елементами (з виділенням по тексту статті) - шрифт звичайний Times New Roman, 14 пунктів, вирівнювання по ширині.
- Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
- Аналіз досліджень та публікацій. В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
- Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
- Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
- Висновки та пропозиції. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.

7) Список використаних джерел (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний Times New Roman, 12 пунктів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стандартом APA (переглянути приклад).

8) Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 пунктів, вирівнювання по ширині.

Приклад оформлення статті >>

 

УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ:

За публікацію статті в журналі ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ автори сплачують організаційний внесок лише за обробку статті (її рецензування, публікаційні витрати, витрати друку тощо). Плата за прийом статті до публікації або її подачу на розгляд відсутня.

Редакція журналу ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ пропонує авторам гнучкі тарифи, залежно від кількості сторінок наукової роботи та необхідності друкованих примірників.

Організаційний внесок за обробку статті мінімального обсягу (5 стор.) становить 300 грн.
(В вартість входить рецензування та публікація наукового рукопису, розміщення статті у відкритому доступі, присвоєння статті унікального DOI)

За кожну наступну сторінку після 5 здійснюється доплата: 5 грн./стор.
Вартість одного друкованого екземпляра журналу: 150 грн.
Вартість одного сертифікату про публікацію статті: 50 грн.
Вартість imprint статті: 50 грн.

Для зручності, розрахувати суму організаційного внеску за обробку статті можна за допомогою інтерактивного онлайн-калькулятора.

Перейти до розрахунку >>

Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для автора способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних національних та міжнародних систем грошових переказів тощо. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА ДЛЯ ПОДАЧІ СТАТТІ:

Для того, аби надіслати роботу на розгляд редакції для публікації в журналі ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ автору необхідно заповнити реєстраційну онлайн-анкету, доступну за посиланням нижче.

Перейти до заповнення >>

 


Редакційна політика | Редакційна етика | Редакційна колегія |

Політика відкритого доступу та Ліцензійні умови | Політика архівування