№ 1 (2018)
Випуск №1

ISSN-L: 2617-7064 |  DOI: 10.36074/2617-7064.01.00EOI: 10.11232/2617-7064.1.1 © CC BY 4.0

════════════════════════════════════════════════════════════════
CrossRef | Index Copernicus | ResearchBib 
| DRJI SIS JournalFactor

Матеріали випуску доступні для індексації в Google Scholar, ORCID, Publons тощо.

 
Весь випуск
PDF

Економічні науки

Костянтин Цірук
18-20
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОДАЖУ РІЗНИХ ВИДІВ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ БАНКУ
Переглядів: 54 | Завантажень: 151
PDF
Кирилo Бaбiн
21-26
ДИСПEРСIЙНИЙ ТA КOВAРIAЦIЙНИЙ AНAЛIЗ У ДOСЛIДЖEННI СOЦIAЛЬНO-EКOНOМIЧНИХ ДИСПРOПOРЦIЙ У СФEРI OСВIТИ
Переглядів: 29 | Завантажень: 44
PDF
Наталія Богацька, Юлія Мельник
27-29
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 50 | Завантажень: 76
PDF
Наталія Богацька, Вікторія Пшенична
30-32
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
Переглядів: 28 | Завантажень: 119
PDF
Світлана Дерев’янко, Ірина Тарасюк
33-35
ОБЛІК ДОХОДУ ЗГІДНО З МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»
Переглядів: 42 | Завантажень: 140
PDF
Валерія Говоруха, Валентина Васильєва
36-38
ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів: 50 | Завантажень: 979
PDF
Вадим Пилипенко
39-41
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СИСТЕМІ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 38
PDF
Ольга Несен
42-43
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ
Переглядів: 37 | Завантажень: 232
PDF
Зінаїда Пальян, Дар'я Виноградова
44-47
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Переглядів: 46 | Завантажень: 154
PDF
Анатолій Москальов, Яна Стельмах
48-51
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Переглядів: 38 | Завантажень: 56
PDF
Лоліта Кузьменко
52-55
СУЧАСНИЙ СТАН МЕДІЙНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 32 | Завантажень: 113
PDF
Олександр Лозовський, Вікторія Пучканьова
56-58
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 75 | Завантажень: 88
PDF
Анна Карпич
59-63
ТОКЕН В ПЕРВИННОМУ РОЗМІЩЕННІ МОНЕТ (ІСО): ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МІСЦЕ НА ФІНАНСОВОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ
Переглядів: 19 | Завантажень: 87
PDF
Вікторія Вудвуд, Яна Стельмах
64-66
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 25 | Завантажень: 128
PDF
Роман Лазаренко
67-70
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 28 | Завантажень: 242
PDF
Тетяна Кулініч, Ольга Пермінова
71-74
УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 34 | Завантажень: 134
PDF

Технічні науки та інформаційні технології

Тетяна Семко
152-153
БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО ПРИНЦИПАМ НАССР
Переглядів: 29 | Завантажень: 44
PDF
Юлія Коваль
154-156
ВИРОБНИЦТВО ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА ЗБАГАЧЕНОГО СУМІШШЮ ПРЯНОЩІВ
Переглядів: 20 | Завантажень: 126
PDF
Олексій Фiляюшкін
157-160
ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ КРОКУЮЧИХ РОБОТІВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 115
PDF
Ігор Мудрий
161-164
ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ НЕГЛИБОКИХ ШПУНТОВИХ СТІН З ВИКОРИСТАННЯМ РУЧНИХ БУРІВ
Переглядів: 17 | Завантажень: 133
PDF
Наталія Стеценко, Світлана Краєвська
165-167
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ СЛИЗОУТВОРЮЮЧИХ ПОЛІСАХАРИДІВ, ЕКСТРАГОВАНИХ З НАСІННЯ ЛЬОНУ
Переглядів: 38 | Завантажень: 51
PDF

Фізико-математичні науки

Наталія Новікова, Ольга Сагай
147-148
ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СКЛАДНИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 10 | Завантажень: 264
PDF
Олександр Верем’єв, Сергій Десятський
149-151
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКСТРЕМУМУ В СИСТЕМІ WOLFRAM MATHEMATICA
Переглядів: 24 | Завантажень: 43
PDF

Хімічні науки

Александр Лобовко
79-81
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КИСЛОТНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Переглядів: 13 | Завантажень: 51
PDF (Русский)

Медичні науки

Інна Вальц, Асіят Абукерімова, Дар’я Боечко
82-83
УСКЛАДНЕННЯ У ГЕСТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТОК З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ
Переглядів: 25 | Завантажень: 22
PDF

Педагогічні науки

Олександр Рудь
104-108
ҐЕНДЕРНI КОМПОНЕНТИ В ПIДГОТОВЦI МЕНЕДЖЕРА ОСВIТИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 62
PDF
Павло Дячук, Людмила Перфільєва, Лідія Іордан
109-110
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 551
PDF
Ірина Розман
111-112
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 54
PDF
Світлана Сергієнко
113-116
МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 159
PDF
Таїсія Поночовна-Рисак
117-119
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 94
PDF
Юлія Жданович
120-122
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
Переглядів: 24 | Завантажень: 31
PDF

Юридичні науки

Марія Теремчук
123-125
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ
Переглядів: 59 | Завантажень: 342
PDF
Марія Машиністова
126-129
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Переглядів: 33 | Завантажень: 106
PDF
Софія Іріоглу
130-132
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Переглядів: 110 | Завантажень: 497
PDF
Юлія Канарик, Ніка Синюк
133-135
ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ
Переглядів: 25 | Завантажень: 87
PDF
Дiана Андрущенко
136-139
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛIКТУ IНТЕРЕСIВ В УКРАЇНI
Переглядів: 5 | Завантажень: 36
PDF
Дмитро Микитенко, Ірина Гомля
140-143
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ЗАВДАНУ ПРИ ВАКЦИНАЦІЇ
Переглядів: 46 | Завантажень: 158
PDF
Анна Прилука
144-146
СТАЖУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
Переглядів: 30 | Завантажень: 191
PDF

Історичні науки

Аліна Клепак
92-94
ВИСВІТЛЕННЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС НА СТОРІНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, МІСЦЕВОЇ ТА РАЙОННОЇ ПРЕСИ В 1986 Р.
Переглядів: 18 | Завантажень: 52
PDF
Аріна Машевська
95-97
ДИПЛОМАТІЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ТА КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ ПРОТЯГОМ 1651-1653 РР.
Переглядів: 92 | Завантажень: 402
PDF
Інна Ніколіна, Аріна Машевська
98-100
ЗЕНІТ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ПРАВЛІННЯ СУЛЕЙМАНА І
Переглядів: 35 | Завантажень: 425
PDF
Аріна Машевська
101-103
СХІДНІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОДАРЯ У1650 РОЦІ
Переглядів: 18 | Завантажень: 52
PDF

Архітектура та мистецтвознавство

Александр Лобовко
15-17
БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF (Русский)