СТОРІНКА ЖУРНАЛУ >> https://ukrlogos.in.ua/ua_journal_2663-4139.php

Журнал є онлайновою версією офіційно зареєстрованого мультидисциплінарного наукового видання з міжнародною сферою поширення, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №20521-13361Р від 02.07.2018

Періодичність видання: щомісяця доступна термінова публікація (до 36 годин)
Тематика журналу: мультидисциплінарна 
Тип верстки журналу: одноколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу: англійська та українська
Мова написання статей: будь-яка 


e-ISSN (online) 2663-4139


Журнальні цілі: висвітлення результатів наукових досліджень в усіх сферах наук; популяризація наукових знань; впровадження цифрових технологій в науково-видавничу галузь; сприяння міжнародній науковій співпраці шляхом широкого поширення наукової інформації та встановлення зв'язків між українськими та зарубіжними ВНЗ, науковими та дослідницькими установами, окремими науковцями тощо.

Видавець: Європейська наукова платформа.

 


Редакційна політика | Редакційна етикаПолітика відкритого доступу та Ліцензійні умови | Політика архівування 


 

Індексування журналу:

CrossRef | Google Scholar