ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

Олександра Синиця
Університет державної фіскальної служби України
Про автора
Валентина Биховченко
Університет державної фіскальної служби України
Про автора
Дата публікації березень 9, 2020
Ключові слова
  • позабюджетні фонди; фонди соціального страхування; цільові фонди; соціальний захист; фінансування
Як цитувати
Синиця, О., & Биховченко, В. (2020). СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1156

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.03

Статтю присвячено позабюджетним фондам грошових коштів зарубіжних країн. Зроблений узагальнений аналіз позабюджетних цільових фондів грошових коштів соціального та економічного спрямування різних країн дозволив дійти до висновків, щодо подальшого розвитку позабюджетних цільових фондів в Україні. Позабюджетні цільові фонди необхідні для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічних завдань держави та органів місцевого самоврядування. Ці фонди є державною власністю і спрямовані на фінансування соціальних потреб держави. Досвід зарубіжних країн може стати фундаментом для подальшого реформування системи позабюджетних фондів в Україні та дозволить зробити нові кроки до розбудови економіки в цілому.

 
Переглядів: 83

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Danish Association of Social Workers (2014). Retrieved from http://socialrdg.dk/Default.aspx?ID=52.
  2. Суханова, А.В. (2017). Функціонування спеціальних позабюджетних фондів у деяких країнах Європи (c. 322–326). Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  3. Social Security Programs Throughout the World (SSPTW) (2014). Retrieved from http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2014-01/index.html.
  4. Державні цільові фонди (2017). В Податкова та митна справа в Україні (с.269). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України.
  5. Роледерс, В. В. (2019). Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання (с. 49–54.). Київ: Інвестиції: практика та досвід.