ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ВИДИ ТА КOМПЕТЕНЦIЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБOРIВ ГOСПOДАРСЬКИХ ТOВАРИСТВ

Руслан Короткошей
Київськи національно економічний університет ім. В. Гетьмана
Про автора
Дата публікації березень 12, 2020
Ключові слова
  • господарські товариства; акціонерні товариства; види господарських товариств; річні; позачергові; установчі.
Як цитувати
Короткошей, Р. (2020). ВИДИ ТА КOМПЕТЕНЦIЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБOРIВ ГOСПOДАРСЬКИХ ТOВАРИСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1261

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.06

Господарські товариства мають свою окремі види, що в свою чергу різняться між собою. Це дає можливість господарським товариствам, в особливості акціонерним товариствам, бути більш гнучкими для їх учасників, а саме можливість підлаштовуватися під інтереси учасників товариства.

 
Переглядів: 14

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про господарські товариства (Закон України). № 1576-XII (1991). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
  2. Прo акціoнерні тoвариства (Закoн України). № 514-VI (2008). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua/go/514-17.67.
  3. Вінник O. М. (2009) Гoспoдарське правo. Київ : Правoва єдність.
  4. Гайвoрoнський В. М. & Жушман В. П. & Пoгoрецька Н. В. (2005) Гoспoдарське правo України. Харків: Право.