ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРОБЛЕМА ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ СУДОМ З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дарія Гулевська
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
Про автора
Дата публікації березень 17, 2020
Ключові слова
  • цивільний процес; доказ; витребування доказів з ініціативи суду; змагальність сторін; судова практика
Як цитувати
Гулевська, Д. (2020). ПРОБЛЕМА ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ СУДОМ З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1410

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.08

У статті дається загальна характеристика змін до Цивільного процесуального кодексу України в частині витребування доказів судом з власної ініціативи. Здійснюється аналіз національної судової практики з даного питання.

Переглядів: 101

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Цивільний процесуальний кодекс України (Закон України), № 1618-ІV від 18 березня 2004 р. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
  2. Московчук, Д. (2019). Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право, (4), 55–59.
  3. Луспеник, Д. (2019). Доказування у цивільному процесі: що нового у ЦПК та чому суд наділений правом витребування доказів. Вилучено з http://kdkako.com.ua/dokazuvannya-u-civilnomu-procesi-shcho-novogo-u-cpk-ta-chomu-sud-nadileniy-pravom-vitrebuvannya/.
  4. Єдиний державний реєстр судових рішень. (2019). Ухвала Голощанського районного суду Рівненської області від 25.06.2019 р. у справі №557/239/17. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82662021.
  5. Єдиний державний реєстр судових рішень. (2019). Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 16.05.2019 р. у справі №2/490/1217/2019. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81989961.
  6. Єдиний державний реєстр судових рішень. (2019). Ухвала Городецького районного суду Хмельницької області від 20.08.2018 р. у справі №2-о/672/61/18. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75996308.