ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ВИНЯТКОВИЙ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД: ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Антон Шепель
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
Про автора
Дата публікації березень 17, 2020
Ключові слова
  • запобіжний захід, підстави, тримання під вартою, обгрунтована підозра, ризик, докази
Як цитувати
Шепель, А. (2020). ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ВИНЯТКОВИЙ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД: ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1411

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.09

У  статті  викладено  та  проаналізовані  проблемні аспекти підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для цього досліджено законодавство, позиції вчених та судову практику з даного питання та виокремлено критерії визначення та класифікації підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 
Переглядів: 152

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Грошевий, Ю. М. & Шило, О. Г. (2013). Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, (1), 220–226
  2. Дерев'янко, М. І. (2015). Підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вісник кримінального судочинства, (3), 49–55.
  3. Лобойко, Л. М. & Банчук, О. А. (2014). Кримінальний процес. Київ: Ваіте.
  4. Рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-19#n40.
  5. Лук’янчиков, Є. Д. & Лук’янчиков, Б. Є. (2013). Підстави застосування запобіжних заходів. Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: Матеріали круглого столу (с. 71-73), 20 листопада 2013 р. Запоріжжя, Україна: Класичний приватний університет.
  6. Тищенко, О. І. (2014). Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій. Науковий вісник Ужгородського національного університету, (27), 135-138.
  7. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Витяг ВССУ від 07.02.2014. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14.