ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ, НЕ ДОСЛІДЖЕННИЙ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ФЕНОМЕН ЛЕТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ ТА МАХАЮЧИЙ ПОЛІТ

Дата публікації серпень 27, 2021
Ключові слова
  • аеродинаміка; гідродинаміка; турбулентність; вихрове кільце; експеримент; махаючий політ; вібраційний політ; літаюча тарілка.
Як цитувати
Кандиба, П. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ, НЕ ДОСЛІДЖЕННИЙ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ФЕНОМЕН ЛЕТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ ТА МАХАЮЧИЙ ПОЛІТ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.17.01

Анотація

В результаті експериментів з рухом асиметрично вібруючих тіл у в’язкому середовищі було виявлено, що загальноприйняте уявлення про такий принцип руху не є правильним. Насправді рух відбувається у зворотному напрямку. Дається опис експериментів та спостережуваного ефекту, а також його інтерпретація.

Переглядів: 158

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Wikipedia. (2021) Инерциоиды. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86% D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B [Russian]
  2. Lozovsky L.A., Lozovsky A.L., Khokhlushkina F.A. (1998) The method of movement of the vehicle and the universal device "vibrating flight" for its implementation RF Patent No. 2147786 [Russian]
  3. Блин Е. (2016) Физика для летающей тарелки или квантовая теория гравитации. Физико-математическая модель четвёртого способа. Retrieved from http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,13470.0.html [Russian]
  4. Себин А. Л. (2017) Преобразование атмосферного тепла. Физическая основа технологии и косвенные подтверждения её работоспособности Retrieved from https://lenr.su/forum/index.php?threads/sozdanie-tmp-kljuchevaja-informacija.152/ 5. Tolchin V.N. (1930) Inertioid demonstration video by the invention author. Retrieved from https://www.youtube.com/ watch?v=pcEdpb-rIX4 (date accessed: 09/08/2020)
  5. Shipov G.I. (2020) Personal site. Science. Retrieved from http://www.shipov.com/science.html
  6. Сорокодум Е. Д. (2020) Vortex-Oscillatory Technologies Ltd. Предложение новых технологий для решения глобальных кризисных проблем. Retrieved from http://www.vortexosc.com/index.php
  7. Kandyba P. (2019) Personal site. Antigravity, engine, experiments with a flying saucer. Retrieved from http://new-original-style.com.ua/pages/article2/antigravity/engine.htm.