ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

САМОРЕФЛЕКСІЇ СОЛОМІЇ ЯК СПРОБА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»)

Інна Кухарська
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Оксана Пухонська
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації квітень 9, 2020
Ключові слова
 • саморефлексія; травматична пам’ять; травматичний досвід; безпам’ятність; покоління
Як цитувати
Кухарська, І., & Пухонська, О. (2020). САМОРЕФЛЕКСІЇ СОЛОМІЇ ЯК СПРОБА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1832

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.01

У статті проаналізовано особливості саморефлексій щодо травматичного досвіду героїв сучасного українського роману. Значну увагу приділено впливові традиційного суспільства на особистість жінки та на її самовираження в межових умовах. Важливим аспектом дослідження є шляхи та можливості подолання травматичного досвіду, а також переосмислення травматичної пам’яті.

 
Переглядів: 36

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Александер, Дж. (2013). Смыслы социальной жизни. Москва: Праксис.
 2. Шостак, О. О. (2015). Досвід війни в романі Докії Гуменної «Хрещатий Яр». Наукові праці Кам’янець¬ Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Філологічні науки, (40), 44 48.
 3. Юрчук, О. О. (2013). У тіні імперії: Українська література в світі постколоніальної теорії. Київ: ВЦ «Академія».
 4. Лис, В. (2013). Соло для Соломії. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля».
 5. Кісь, О. (2010). Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. 171–191.
 6. Агеєва, В. (1991). Жінка в пожовтневій прозі: парад стереотипів. Слово і час, (6), 23 29.
 7. Пухонська, О. Я. (2017). Травматичний досвід війни у романах «Соло для Соломії» Володимира Лиса та «Сонька» Іґнація Карповича. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, (24), 124–128.
 8. Бовуар, С. (1994). Друга стать. (Т. 1). (Н. Воробйова, Я. Собко пер. з франц.). Київ: Основи.
 9. Ушакин С., Трубина Е. (сост.) (2009). Травма: пункты: сборник статей. Москва: Новое литературное обозрение.
 10. Lipszyc, A. (2011). Rewizja procesu Jozefiny K. I inne lektury od zera. Warszawa. Wydawnictwo Sic!