ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

КОНЦЕПТ БІЛЬ У ТВОРІ О. ТУРЯНСЬКОГО «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ»

Вероніка Ворожко
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Лариса Мініч
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації квітень 10, 2020
Ключові слова
  • біль; концепт; семантичне поле; критична ситуація; воєнна література
Як цитувати
Ворожко, В., & Мініч, Л. (2020). КОНЦЕПТ БІЛЬ У ТВОРІ О. ТУРЯНСЬКОГО «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1835

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.03

Статтю присвячено аналізу концепту біль та його функціюванню у творі «Поза межами болю» О. Турянського. У роботі розглянуто специфіку цього концепту, особливості його семантики, зокрема звернено увагу на дуалістичну природу болю, його вплив на свідомість та поведінку людини в критичній ситуації.

 
Переглядів: 296

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Брицын, В. М., Рахилина, Е. В., Резникова, Т. И., Яворская Г. М. (ред.) (2009). Концепт боль в типологическом освещении. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
  2. Бабушкин, А. П. Типы концептов в лексико-фразиологической сематике языка. (1997). Воронеж: Изд.-во Воронеж. гос. ун-та.
  3. Словник української мови. (1970-1980). (Т. 1-11). Київ: Наук. думка.
  4. Турянський, О. (2018). Поза межами болю. Київ: Знання.
  5. Печарський, А. (2000). На розгорнутих сторінках ліричного роману «Поза межами болю» О. Турянського. Сучасність, (7-8), 75-87.
  6. Бондаренко, Ю. І. (2018). Повість-поема Осипа Турянського «Поза межами болю» в контексті історичного регресизму: народження екзистенціалізму. Література та культура Полісся, (91), 93-106. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2018-10f-91-93-106
  7. Вашків, Л. П. & Бородіца, С. В. (2014). Авторська візія Першої світової війни в повісті-поемі «Поза межами болю» О. Турянського. Вилучено з: https://figshare.com/articles/___________-_________/4765123.