ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

СТАТУС ВИКРИВАЧІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Богдана Дричик
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 10, 2020
Ключові слова
  • викривач; корупційні злочини; кримінальне провадження; гарантії; винагорода; суб’єкт кримінального провадження
Як цитувати
Дричик, Б. (2020). СТАТУС ВИКРИВАЧІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.02

У статті викладено та проаналізовано особливості правового статусу викривачів у кримінальному провадженні. Встановлена необхідність глибокого юридичного аналізу законодавчого закріплення прав та гарантій участі даної категорії суб’єктів як на стадії досудового розслідування, так і при судовому розгляді. Результатом роботи є висновок щодо можливості участі викривача у кримінальному провадженні, звільнення його від юридичної відповідальності, користування правовою допомогою, забезпечення конфіденційності, надання винагороди, забезпечення інформацією про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування, подання апеляційної скарги.

 
Переглядів: 74

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про запобігання корупції (Закон України). № 1700-VII. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України (Закон України). № 4651-VI. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Конвенцію ратифіковано із заявами Законом N 251-V (215-16) від 18.10.2006. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
  4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (Закон України). № 3782-XII. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.
  5. Кримінальний кодекс України (Закон України). № 2341-III. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.