ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Наталя Бойко
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Іван Хом’як
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації квітень 14, 2020
Ключові слова
  • інноваційний метод, інтерактивний метод, дистанційне навчання, навчання української мови
Як цитувати
Бойко, Н., & Хом’як, І. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1980

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.04

У статті проаналізовано процес становлення інноваційних методів навчання української мови у вітчизняній педагогіці; описано особливості застосування інноваційних методів в умовах довготривалого карантину;  наведено приклади використання інноваційних методів морфології української мови під час дистанційного освітнього процесу.

 
Переглядів: 66

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав.
  2. Максимчук, Г., Хом’як, І. (2012). Інтерактивні методи навчання української мови. Дивослово, (8).
  3. Пометун, О. І. & Пироженко, Л. В. (2004). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К.
  4. Хом'як, І. (2010). Програмоване навчання. Вісник Львівського університету, (50), 135-143.
  5. Щербина, В., Волкова, О. & Романенко, О. (2005). Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури. Харків: Основа.
  6. Abdalova, O. I. & Isakov, O. J. (2014). The use of e-learning technologies in the educational process. Distant and virtual training, (12), 50-55.
  7. Oxford, R. L. & Amerstorfer, C. M. (2018). Language learning strategies and individual learner characteristics: Situating strategy use in diverse contexts. Bloomsbury Publishing.