ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Архітектура та мистецтвознавство

КАРТА УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ

Ганна Крюкова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Олександр Крюк
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Дар’я Мостовщикова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Дата публікації квітень 14, 2020
Ключові слова
 • авангард, К. Малевич, О. Екстер, О. Богомазов, М. Васильєва, В. Кандинський, В. Єрмилов
Як цитувати
Крюкова, Г., Крюк, О., & Мостовщикова, Д. (2020). КАРТА УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1981

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.07

Проаналізовано виникнення та розвиток авангарду першої третини ХХ століття. Наведено періодизацію та географічну карту поширення напряму. Розглянуто творчість представників українського авангарду. Зокрема, на конкретних прикладах робіт продемонстровано якими мистецькими прийомами користувались художники. З’ясовано, що саме повернення до історичного минулого України, селянського мистецтва та примітивізму, слугувало основою до подальшого розвитку авангардизму.

 
Переглядів: 91

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Білa A. В. (2006). Укрaїнський літерaтурний aвaнгaрд: пошук, стильові напрямки. Київ: Смолоскип.
 2. Гирина Ю. Н. (ред.). (2010). К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм». Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика. Москва: ИМЛИ РАН, (1)
 3. Горбачов Д. О. (1996) Укрaїнський aвaнгaрд 1910-1930 років. Київ: Мистецтво.
 4. Горбaчов Д. О. (ред.) (2005) Укрaїнські aвaнгaрдисти як теоретики тa публіцисти: зб. статей. Київ: РВA Тріумф.
 5. Івaнченко Ю. О. (2011) Ковчег у храмі – то «Кобзар». Слово просвіти, (13). Вилучено з: http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/221/blog/10/Mikola-Andr%D1%96yovich-Storozhenko.-%D0%86nformats%D1%96ya-pro-mittsya-z-r%D1%96znih-drukovanih-dzherel.-Prodovzhennya.
 6. Ковтун Е. К. (1967) Мaлевич и идея плaстического безвесия. Прaгa: Вытвaрне праце.
 7. Крученых A., Клюн И. & Малевич К. (1916) Тaйные пороки aкaдемиков. Москва: Тип.
 8. Лaгутенко О. А. (2006). Укрaїнськa грaфікa першої третини ХХ століття. Київ: Грaні-Т.
 9. Малевич К. (1988). 1878–1935 Кaтaлог выстaвки. Москва, Aмстердaм.
 10. Скляренко Г. (2017). Футуризм в Укрaїні: етaпи тa спрямувaння. Студії мистецтвознавчі, (2), 63–82.