ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Ветеринарні науки

МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ М'ЯСА

Катерина Приходько
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Про автора
Іван Бібен
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Про автора
Дата публікації квітень 14, 2020
Ключові слова
  • мікробіологічна безпечність; м’ясні продукти; мікроорганізми; мікробіологічний критерій; м'ясо; НАССР
Як цитувати
Приходько, К., & Бібен, І. (2020). МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ М’ЯСА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1983

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.09

В наш час м’ясна промисловість є найбільшою галуззю харчової індустрії, що випускає широкий асортимент м’ясної продукції різного призначення. Тому важливим питанням є визначення безпечності м’яса, особливо мікробіологічної. Адже саме цей показник  впливає на термін зберігання продукту і відповідно на його якість та свіжість. І на даний момент в харчовій промисловості досить гостро стоїть питання  мікробіологічної безпечності м’яса, а це відбувається через те, що зараз крім традиційних і відомих мікроорганізмів, формуються «нові», які здатні пристосовуватися до сучасних умов, мають високу вірулентність та низьку інфекційну дозу. Тому важливо розуміти механізм дії мікробіологічних агентів на м'ясо і що потрібно робити, щоб даний продукт залишався безпечним та свіжим.

 
Переглядів: 69

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Закон України «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів». Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1321-12
  2. МОЗ Україна. Статистика харчових отруєнь в Україні. Вилучено з: https://dostup.pravda.com.ua/request/statistika_kharchovikh_otruien_v_2
  3. Васильева Мария Анатольевна (2005) «Ветеринарно-санитарная экспертиза и современные методы контроля безопасности и качества пищевых продуктов».
  4. Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2017) «Експертні дослідження м'яса та м'ясних продуктів».
  5. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15.
  6. Громадська організація «Агромегаполіс», 2018/ Забезпечення безпечності і якості аграрної та харчової продукції відповідно до вимог Угоди про асоціацію.
  7. American Meat Science Association Printed in the United States of America, 1999, The Role of Microbiological Testing in Beef Food Safety Programs.
  8. Kibrom Zerabruk, Negussie Retta,Diriba Muleta and Anteneh T. Tefera: Assessment of Microbiological Safety and Quality of Minced Meat and Meat Contact Surfaces in Selected Butcher Shops of Addis Ababa, Ethiopia (2019). Вилучено з: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2019/3902690/