ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Архітектура та мистецтвознавство

ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ганна Крюкова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Олександр Крюк
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Дар’я Мостовщикова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Про автора
Дата публікації квітень 14, 2020
Ключові слова
  • живопис, авангард, О. Богомазов, М. Бойчук, Т. Яблонська.
Як цитувати
Крюкова, Г., Крюк, О., & Мостовщикова, Д. (2020). ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1985

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.11

Розглянуто особливості творчості художників ХХ століття. Проаналізовано їх мистецьку спадщину, зокрема, композицію та колірне вирішення знакових творів живопису. Окреслено панораму розвитку образотворчого мистецтва ХХ–початку ХХІ століття та виокремлено фактори впливу на неї. З’ясовано, що українське мистецтво сьогодні розвивається динамічно і впевнено в усіх його найрізноманітніших авторських виявах – від ностальгійних пропозицій в дусі традиційного реалізму ХХ століття, до різноманітних мистецьких інноваційних презентацій, що були започатковані у 90-ті роки.

 
Переглядів: 79

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кaрa-Вaсильєвa Т. (2007). Історія мистецтвa ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки. Укрaїнське мистецтвознaвство: мaтеріaли, дослідження, рецензії, (7), 53-64.
  2. Кaрышевa М. П. (2011). Изобрaзительное искусство Укрaины. Москва: Гaлaрт.
  3. Касіян В. І. (ред.). (1967). Історія українського мистецтва. (Т. 5: Радянське мистецтво 1917-1941 років, с. 137-147) ; Київ: Академія наук УРСР.
  4. Лaгутенко О. А. (2006). Укрaїнськa грaфікa першої третини ХХ століття. Київ: Грaні-Т.
  5. Мaньковскaя Н. Б. (2000). Эстетикa постмодернизмa. Санкт-Петербург: Aлетейя.
  6. Рaфaльський О. О. (2010). Укрaїнa як цивілізaційний феномен. Київ: Блaнк-Прес.
  7. Скляренко Г. (2009). «Новa хвиля» і укрaїнське мистецтво кінця ХХ століття. Сучaсне мистецтво, (6), 188-196.
  8. Скляренко Г. Я. (2009). Українська Нова хвиля. Живопис, фото, відео другої половини 80-х – поч. 90-х років. Національний художній музей України. Вилучено із http://prostir.museum/ua/post/28500.
  9. Федорук О. & Возіянова І. (2006). Український живопис ХХ – початку ХХІ ст. з колекції Національного художнього музею України О. Климчук (ред.). Хмельницький: Галерея; Київ: Артанія Нова.