ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

СЕКСУАЛЬНА ПРОСВІТА

Марія Дмитрієва
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
Яна Зайцева
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації квітень 17, 2020
Ключові слова
  • статева освіта, підлітки, психологічно здоровий секс
Як цитувати
Дмитрієва, М., & Зайцева, Я. (2020). СЕКСУАЛЬНА ПРОСВІТА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.04

У статті представлені результати дослідження та аналізу даних респондентів, з метою дослідити необхідність введення в шкільну програму предмета, що висвітлює психологічні і фізичні аспекти відносин та сексуальності окремого індивіда та взаємодіючих людей.

 
Переглядів: 33

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. “Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса”. Эмили Нагоски, 2016
  2. «Половое воспитание детей. Что и как мы должны объяснить своему ребенку» Кругляк Л.Г., 2014.
  3. Психологические основы педагогики: психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова / В.П.Зинченко. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с.
  4. «Vivalavagina» Бронкманн Н. и Стёкен Даль Э., 2018.
  5. Підліткова вагітність в Україні [Електронний ресурс]//2017. - Режим доступу: https://www.0382.ua/news/1811949/pidlitkova-vagitnist-v-ukraini-statistika-sokue
  6. World Health Organization. Adolescent pregnancy [Електронний ресурс]//2020. - Режим доступу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
  7. World Health Organization. Violence against women [Електронний ресурс]//2017. - Режим доступу: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
  8. ONUSIDA. Las Naciones Unidas instan a aplicar un enfoque amplio en la educaciуn sexual [Електронний ресурс]//2018. - Режим доступу: https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2018/january/20180110_sexuality-education
  9. Всемирная Организация Здравоохранения. Сейсуальное насилие [Електронний ресурс]//155 - 180 с. - Режим доступу: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/Ch_6RU.pdf?ua=1