ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ АДВОКАТАМИ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Інна Токарчук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 17, 2020
Ключові слова
  • адвокатська етика; соціальні мережі; Правила адвокатської етики; мережа Інтернет; адвокатура.
Як цитувати
Токарчук, І. (2020). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ АДВОКАТАМИ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1988

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.14

У статті наведено перелік проблем дотримання адвокатами Правил адвокатської етики при використанні мережі Інтернет, а також пропозиції шляхів їх вирішення.

 
Переглядів: 8

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бойко, Г. В. (2019). Деякі проблемні питання застосування дисциплінарною палатою Правил адвокатської етики при використанні адвокатом мережі Інтернет. Вісник Одеської адвокатури. Спеціальний випуск «Адвокатська етика», 14-16
  2. Правдін, І. (2016). Олексій Шевчук: потрібно запроваджувати фейсбук-ідентифікацію адвокатів. Вектор Ньюз «НОВИНИ», Політика та право. Вилучено з https://www.vectornews.net/news/politics/21456-oleksy-shevchuk-potrbno-zaprovadzhuvati-feysbuk-dentifkacyu-advokatv.html.
  3. Храпенко, О. О. (2019). Дотримання Правил адвокатської етики на телебаченні та в Інтернеті. Вісник Одеської адвокатури, (Спеціальний випуск «Адвокатська етика»), 55
  4. Правила адвокатської етики, затверджені звітно‑виборним з’їздом адвокатів України 9 червня 2017 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/n0001891-17/conv.
  5. Кухнюк, Д. В. (2019). Адвокатська етика у віртуальній реальності. Вісник Одеської адвокатури, (Спеціальний випуск «Адвокатська етика»), 39-42
  6. Єдиний державний реєстр судових рішень. (2017). Постанова окружного адміністративного суду м. Києва від 21.07.2017 р. у справі №826/1520/15. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67854560.
  7. Єдиний державний реєстр судових рішень. (2017). Постанова п’ятого апеляційного адміністративного суду від 06.12.2018 року у справі № 815/1830/18. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78465595.