ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

НЕТОЧНОСТІ В АРБІТРАЖНІЙ УГОДІ

Валерія Шуляк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 23, 2020
Ключові слова
  • арбітражна угода; інституційні правила; арбітраж; визнання і примусове виконання арбітражної угоди; дефективна арбітражна угода; патологічне арбітражне застереження; дефективне арбітражне застереження
Як цитувати
Шуляк, В. (2020). НЕТОЧНОСТІ В АРБІТРАЖНІЙ УГОДІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2064

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.18

Ця стаття спрямована на визначення «патологічного» арбітражного застереження в міжнародному комерційному арбітражі. Тут викладено наукові підходи українських вчених щодо досліджуваного питання. Проаналізовано неточності в арбітражній угоді. Основні судові справи, описані в цій статті.

 
Переглядів: 100

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Прусенко Г. Є. (2013) Поняття «патологічного» арбітражного застереження у міжнародному комерційному арбітражі. Часопис Київського університету права, 2013/1, 392-395. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_1_94
  2. Юрах В. М. (2018) Визначення та історичний розвиток патологічних застережень як виду арбітражних застережень. Наукові записки. Серія: право, Випуск 4, с. 186-190. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_4_38
  3. Черних Ю. (2013) Дефектні та патологічні арбітражні застереження як каталізатор неетичного у міжнародному комерційному арбітражі. «Вирішення спорів за кавою»: обговорення питань професійної етики в арбітражі. Матеріали заходу Асоціації правників України та Української Арбітражної Асоціації. Вилучено з: https://uba.ua/documents/doc/chernykh.pdf
  4. Постанова Вищого Господарського Суду України від 6 липня 2011 р. у справі № 06/26/114/2011. Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/16871069
  5. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 7 червня 2017 р. у справі № 910/21362/16. Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67098031
  6. Ухвала Господарського суду міста Києва від 16 квітня 2018 року у справі № 911/2427/17. Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73472523
  7. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 28 серпня 2018 року у справі № 906/493/16. Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78977571