ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМЦІВ

Лариса Васецька
Запорізький державний медичний університет
Про автора
Лілія Савченко
Запорізький державний медичний університет
Про автора
Дата публікації квітень 29, 2020
Ключові слова
  • навчальні комп’ютерні програми; електронний посібник; навчальний процес; дидактика.
Як цитувати
Васецька, Л., & Савченко, Л. (2020). РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМЦІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.06

У статті досліджено питання доцільності застосування електронних посібників у процесі навчання української мови слухачів-іноземних громадян. Розкрито типову структуру та змістове наповнення електронного посібника з наукового стилю мовлення. Проаналізовано електронну модифікацію навчальної літератури та результативність її використання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі.

 
Переглядів: 42

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Савченко Л. А., Молчанова І. В. (2020) Українська мова. Науковий стиль мовлення. Частина І.: електронний посібник для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Запоріжжя, 2020.
  2. Вебер В. П. (2005) Навчально-методичні вимоги до електронного підручника з інформатики. Нові технології навчання. К.: Міністерство освіти і науки України, с. 38–39.
  3. Жук Ю. О. (2000) Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. Нові технології навчання: наук. метод. зб.. Київ, вип. 25, с.17.
  4. Корбут О. Г. Електронний підручник як елемент освітнього середовища. Вилучено з: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/tezi_korbut.pdf
  5. Шлапак Ю. С. Форма і зміст підручників в умовах поширення електронних технологій. Вилучено з: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/349
  6. Цимбал Н. (2014) Електронні навчальні посібники в системі підготовки майбутніх учителів. Проблеми підготовки сучасного вчителя, № 10, ч.1.