ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

КРОКИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

А. Стрельчук
National University «Odessa Law Academy»
Про автора
Дата публікації квітень 29, 2020
Ключові слова
  • сільське господарство; харчування; продовольча політика; інновації; ФАО; ССП.
Як цитувати
Стрельчук, А. (2020). КРОКИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2314

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.21

Реформування всієї системи сільського господарства стало необхідністю для досягнення ЦУР, забезпечення продовольчої безпеки та повноцінного харчування, збереження природних ресурсів та покращення рівня життя в сільській місцевості. В даний час доступно безліч інноваційних цифрових технологій, що дозволяють втілити точне землеробство в реальність. Проаналізовано політичні підходи та законодавство щодо практичної реалізації нових інструментів.

 
Переглядів: 16

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. IFPRI Global food policy report: Building inclusive food systems. (2020). Available at http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133646/filename/133857.pdf
  2. DG AGRI Modernising and simplifying the CAP. Climate & Environmental challenges facing agriculture and rural areas. (2017). Available at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/ env_background_final_en.pdf
  3. European Commission The post-2020 commonagricultural policy: Environmental benefits and simplification. (2019). Available at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_en.pdf
  4. EIP-AGRI Agricultural knowledge and innovation systems. Stimulating creativity and learning. (2018). Available at https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_brochure_knowledge_systems_2018_en_web.pdf
  5. European Commission Horizon Europe The next EU research and innovation investment program. (2019). Available at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf