ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Леонід Гаврильчик
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Марина Аверкина
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації травень 3, 2020
Ключові слова
  • інформаційний менеджмент; управління інформацією; методології управління; CMMI; IMBOK.
Як цитувати
Гаврильчик, Л., & Аверкина, М. (2020). МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2509

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.04

Стаття присвячена дослідженню методів та моделей управління інформаційною діяльністю та інформаційними ресурсам на підприємстві. Висвітлено основні методики, які застосовуються підприємствами для покращення управління інформацією та ефективному покращенню бізнес процесів. Розглянуто та проаналізовано публікації та дослідження які проводились закордонними університетами в межах покращення управління інформацією. На основі яких доведено що моделі управління інформацією не завжди можуть бути ефективними на підприємствах не великого розміру.

 
Переглядів: 78

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Аверкина М.Ф (2017). Конспект лекцій з курсу "Інформаційний Менеджмент". Неопублікований рукопис, НаУОА, Острог, Україна
  2. Bytheway, A. (2017). The Information Management Body of Knowledge. Retrieved from URL: https://www.imbok.info/
  3. СMMI Institute (2020). СMMI Institute. Retrieved from https://cmmiinstitute.com/
  4. Linders, B. (January 10, 2011). CMMI V1.3: Summing up. Доступ через https://www.benlinders.com/2011/cmmi-v1-3-summing-up/
  5. Linders, B. (November 20, 2010). CMMI V1.3: Agile. Доступ через https://www.benlinders.com/2010/cmmi-v1-3-agile/
  6. Linders, B. (November 2, 2010). CMMI V1.3 Released: High Maturity Clarified. Доступ через https://www.benlinders.com/2010/cmmi-v1-3-released-high-maturity-clarified/
  7. Linders, B. (September 19, 2016). CMMI V1.3 Process Areas. Доступ через https://www.benlinders.com/tools/cmmi-v1-3-process-areas/
  8. Carnegie Mellon University - Software Engineering Institute. (2006). Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) A, Version 1.2: Method Definition Document. Retrieved from https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=7771