ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ЕМОДЗІ ЯК ПРОЯВ КРЕОЛІЗАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКІЙ БЛОГОСФЕРІ

Валерія Трофімчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації травень 10, 2020
Ключові слова
  • інтернет-текст; креолізований текст; блог; Лада Войтко; емодзі
Як цитувати
Трофімчук, В., & Максимчук, В. (2020). ЕМОДЗІ ЯК ПРОЯВ КРЕОЛІЗАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКІЙ БЛОГОСФЕРІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2620

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.06

У статті проаналізовано явище емодзі як різновиду креолізації в блозі студентки Національного університету «Острозька академія» Лади Войтко. З’ясовано, що таке креолізація тексту та проаналізовано досягнення останніх років у цій царині. Описано різновиди емодзі, які найчастіше використано в інтернет-блогосфері та їх семантику.

 
Переглядів: 59

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бабаев К. В. (2014). Креолизация языков [Электронный ресурс]. Вилучено з: http://postnauka.ru/video/23464
  2. Ворошилова М. Б. (2003). Креолизованный текст: аспекты изучения. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, (20), 75-76.
  3. Лутовинова О. В. (2009). Лингвокульторологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена».
  4. Блог студентки Національного університету «Острозька академія» Лади Войтко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vstup.oa.edu.ua/блоги-першокурсників/лада-войтко/
  5. Larson, Selena (April 11, 2016). «Emoji can lead to huge misunderstandings, research finds». Daily Dot.
  6. «What the Emoji You're Sending Actually Look Like to Your Friends». Motherboard.
  7. Miller, Hannah (April 5, 2016). «Investigating the Potential for Miscommunication Using Emoji». Grouplens.
  8. Burge, Jeremy. (2013). «Emojipedia».