ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

КОЛИШНІ ТА СУЧАСНІ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ-ІСТОРИЗМІВ

Юлія Соловйова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Оксана Суховій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації травень 13, 2020
Ключові слова
 • застаріла лексика; історизм; лексикологія; реактивація; семантика слова.
Як цитувати
Соловйова, Ю., & Суховій, О. (2020). КОЛИШНІ ТА СУЧАСНІ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ-ІСТОРИЗМІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2631

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.07

У сучасній українській мові наявні тенденції до запозичення слів іншомовного походження та утворення нових лексем – неологізмів, що свідчить і про появу нових галузей дослідження в лінгвістиці. Проте застаріла лексика теж є важливим пластом у лексикології. Нині ми можемо спостерігати процеси відродження деяких застарілих лексем, зокрема історизмів. За основу дослідження, описаного в статті, було взято «Словник української мови в одинадцяти томах» як один із найбільш повних лексикографічних видань української мови (зокрема, ми зробили вибірку слів-історизмів на літеру «п»). У статті подані колишні, застарілі значення історизмів разом із їхніми новими значеннями в порівняльному аспекті. Ми дослідили, які лексеми зберегли свою давню семантику, в яких з’явилася нова, а також виділили основні причини реактивації застарілої лексики.

 
Переглядів: 60

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Білоштан, А. П., Градова, В. П. & Демчик, Г. Н. (1976) Словник української мови в 11 томах (Т7). Київ: Наукова думка.
 2. Кочура, П. Ф. (1962). Золота грамота. Київ: Радянський письменник.
 3. Добровольський, С. П. (1969). Очаківський розмир. Київ: Дніпро.
 4. Гончар, О. Т. (1986). Перекоп. Київ: Дніпро.
 5. Руденко, М. Д. (1955). Вітер в обличчя. Київ: Радянський письменник.
 6. Карпов, С. П. (2003). История средних веков. Москва: Высшая школа.
 7. Мушкетик, Ю. М. (2015). Біла тінь. Київ: Український письменник.
 8. Іщук, А. О. (1984). Вербівчани. Київ: Дніпро.
 9. Мушкетик, Ю. М. (1960). Чорний хліб. Київ: Радянський письменник.
 10. Чабанівський, М. І. (1960). Балканська весна. Київ: Держлітвидав України.
 11. Білоноженко, В. М., Жайворонок, В. В. & Забєліна, В. П. (1977). Словник української мови в 11 томах (Т.8). Київ: Наукова думка.
 12. Голованов, С. О. (2006). Історія стародавнього світу. Київ: Грамота.
 13. Воронова, Л. К. (2011). Словник фінансово-правових термінів. Київ: Алерта.
 14. Марцинківська, О. Є., Родніна, Л. О. & Русанівський В. М. (1976). Словник української мови в 11 томах (Т7). Київ: Наукова думка.
 15. Котляревський, І. П. (1970). Енеїда. Київ: Дніпро.
 16. Щоголів, Я. І. (1958). Поезії. Київ: Радянський письменник.
 17. Коцюбинський, М. М. (1988). Зібрання творів в 2-ох томах. Том 2. Київ: Наукова думка.
 18. Донченко, О. В. (1985). Твори в 4-ох томах. Том 4. Київ: Радянська школа.
 19. Стельмах, М. П. (2003). Вибрані твори у 2-х томах. Т. 1. Київ: Український письменник.
 20. Мирний, П. (1955). Твори в п’яти томах. Том 3. Київ: Видавництво Академії Наук Української РСР. с.
 21. Хлібороб України. (1967). Випуск №11.
 22. Олійник, Б. І. (2009). Вибране. Київ: Етнос.
 23. Нестайко, В. З. (2010). Загадка старого клоуна. Київ: Країна мрій.
 24. Франко, І. Я. (1950). Твори в двадцяти томах. Том 4. Київ: Державне видавництво художньої літератури.
 25. Яновський, Ю. І. (1982). Вибрані твори в 5-ти томах. Київ: Дніпро.
 26. Загребельний, П. А. (1981). З погляду вічності. Київ: Дніпро.
 27. Іваничук, Р. І. (2006). Четвертий вимір. Харків: Фоліо.