ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Геологічні науки

ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ГРАНИЧНИХ ЗМІН МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НІКОПОЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ ФЕРОСПЛАВІВ

Дар’я Лебеденко
Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Тетяна Мокрицька
Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Дата публікації травень 14, 2020
Ключові слова
  • техногенез; хімічний вплив; механічні властивості; ґрунт.
Як цитувати
Лебеденко, Д., & Мокрицька, Т. (2020). ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ГРАНИЧНИХ ЗМІН МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НІКОПОЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ ФЕРОСПЛАВІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2635

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.11

Об`єкт дослідження є складною природно-техногенною системою, у зоні впливу якої змінюються всі складові геологічного середовища. Предметом дослідження є вплив на механічні властивості ґрунтів хімічного складу техногенно-природного горизонту підземних вод. Методи дослідження: лабораторні дослідження, картографічне та математичне моделювання, яке включає первинний статистичний, кореляційний, регресійний аналіз. На підставі вивчення тривалих змін хімічного складу підземних вод та властивостей ґрунтів за результатами математичного моделювання доведено, що існують та можуть бути визначені граничні значення вмісту компонентів хімічного складу підземних вод, які впливають на механічні властивості ґрунтів зони аерації на прикладі території Нікопольського заводу феросплавів. Результати досліджень можуть бути застосовані щодо орієнтовної оцінки стану геологічного середовища, що зазнає техногенного впливу, у інших умовах.

 
Переглядів: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Гродзинский М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень./М.Д. Гродзинський. - К.Лікей, -1995.-223 с.
  2. Тютюнова Ф.И., Сафохина И.А. , Швецов П.Ф. (1988).Техногенный регрессивный литогенез. Москва: Недра.
  3. Tyutyunova F.I., Safokhina I.A. , Shvetsov P.F. (1988) .Tekhnohennyy rehressyvnyy litohenez. Moskva: Nedra
  4. Russell AR (2011) “A compression line for soils with evolving particle and pore size distributions due to particle crushing”. Ge´otechnique Letters (1), 5-9.
  5. Mokritskaya T.P., A.V.Tushev, K.A. Samoylich, P.N. Baranov.(2019) “Deformations of loess soils caused by changes in the micro-aggregate structure”. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (78). 3729–3739.