ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ ТА ПРОФЕСІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Лариса Лавриненко
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Про автора
Дата публікації травень 16, 2020
Ключові слова
  • ринок праці; освіта; професії; пандемія коронавірусу; роботодавці; працівники.
Як цитувати
Лавриненко, Л. (2020). РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ ТА ПРОФЕСІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.03

Проаналізовано як пандемія COVID-19 змінила ринок праці у світі та в Україні. Доведено, що для деякого бізнесу та працівників події із карантином стануть поштовхом до позитивних змін та впровадження нових технологій. Зазначено, що на ринку робочої сили очікуються тектонічні зрушення, та виділено професії на які може зрости попит після закінчення пандемії.

 
Переглядів: 3896

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Лавриненко, Л. (2020). ОСВІТА В РЕАЛЬНОСТІ СЬОГОДЕННЯ – ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 25-28. https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v1.01
  2. Лавриненко, Л. (2019). Світовий досвід професійного навчання та розвитку персоналу. // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики. Матеріали конференцій. Мукачево. МДУ. 326-329
  3. Лавриненко, Л. (2020). ВЗАЄМОДІЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 45-48. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v1.14