ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Фізико-математичні науки

НОВИЙ ДИЗАЙН СЕЛЕКТИВНОГО ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРУ З ФІКСОВАНОЮ ЩІЛИНОЮ

Лола Мамадалієва
Ферганський політехнічний інститут
Про автора
Дата публікації травень 17, 2020
Ключові слова
  • фотоконвертер, термоконвертор, вибіркове випромінювання, ефективність, дизайн.
Як цитувати
Мамадалієва, Л. (2020). НОВИЙ ДИЗАЙН СЕЛЕКТИВНОГО ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРУ З ФІКСОВАНОЮ ЩІЛИНОЮ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.04

У цій статті показана можливість оптимального розподілу спектра світла на передніх поверхнях сонячної батареї та термоелектричного перетворювача. На підставі результатів експериментальних досліджень було зроблено висновок, що фотоконвертер втричі збільшує ефективність фотоконвертора порівняно з аналогами, які працюють без термоконвертора.

 
Переглядів: 20

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Kasimakhunova, A., Olimov, S., Nurdinova, R., Iqbal, T., & Mamadaliyeva, L. (2018). Highly Efficient Conversion of Solar Energy by the Photoelectric Converter and a Thermoelectric Converter. Journal of Applied Mathematics and Physics, 6(1-10).
  2. Касимахунова, А. (2003). Фототермоэлектрические преобразователи и их применение. Монография. Фергана.
  3. Касимахунова, А., & Мамадалиева, Л. (2019). Перспективы использования много-целевых фототермогенераторов. Монография. Ташкент.
  4. Moss, T., & Hawkins, T. (1958). Low-Level Absorption in Germanium. Phys. Rev. Letl, 1(129).
  5. Кийко, В. (2015). Микроструктура порошков оксида бериллия в процессе технологического передела. Новые огнеупоры, 1(12), 34-41. doi:10.17073/1683-4518-2015-12-34-41
  6. Кийко, В., Павлов, А., & Быков, В. (2018). Получение и теплофизические свойства ВеО-керамики с добавками нанокристаллического диоксида титана. Новые огнеупоры, 11, 57-63. doi:10.17073/1683-4518-2018-11-57-63