ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Анастасія Березна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації травень 17, 2020
Ключові слова
  • якість продукції, права споживача, гарантійний строк, купівля-продаж, технічні регламенти, декларація про відповідність, ремонт товарів
Як цитувати
Березна, А. (2020). ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.05

Стаття присвячена аналізу тих проблем, що склалися внаслідок неналежного гарантування якості продукції, придбаної за договором купівлі-продажу, визначенню основних прав споживача у разі виявлення недоліків у період гарантійного строку, формулюванню висновків і пропозицій, щодо усунення недоліків у законодавстві.

 
Переглядів: 31

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Цивільний кодекс України. №435-IV. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
  2. Селезньов В.В. (2006). Основи ринкової економіки України. Київ: А.С.К.
  3. Про захист прав споживачів (Закон України). №1023-XII. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
  4. Про технічні регламенти та оцінку відповідності (Закон України). №124-VIII. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
  5. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (Наказ Міністерства економіки України). №z1257-07. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07.