ΛΌГOΣ.ONLINE (2019)
Економічні науки

АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Софія Смолінська
Львівський Національний Університет ім. Івана Франка
Про автора
Олеся Самбірська
Львівський Національний Університет ім. Івана Франка
Про автора
Дата публікації жовтень 3, 2019
Ключові слова
  • кредитно-інвестиційна діяльність; банківські інвестиції; кредитно-інвестиційний-портфель; коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля в загальних активах; банківське кредитування
Як цитувати
Смолінська, С., & Самбірська, О. (2019). АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/272

Анотація

EOI: 10.11232/2663-4139.02.01

У даній статті проведено аналіз кредитно- інвестиційної діяльності та кредитно-інвестиційного портфеля АТ «ОТР Банку». Наведені дані динаміки кредитно- інвестиційного портфеля за 2016-2017 роки. Проаналізовано коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля АТ «ОТР Банк» у загальних активах.  Запропоновано можливі шляхи покращення кредитно-інвестиційної діяльності банківського сектора та збільшення його кредитно-інвестиційного портфеля.

Переглядів: 72

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Грицай, Т. Л. (2011). Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в суспільних формах господарювання. Інвестиції: практика та досвід, (14), 7–10.
  2. Лебедка, В. С. & Кисільова, І. Ю. (2017). Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банків. Вилучено з http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/99.pdf.
  3. Мулик, І. В. (2013). Кредитно-інвестиційна діяльність банків: Сутність та значення для економіки. Регіональна бізнес-економіка та управління, (3), 85-91. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2013_3_15.
  4. Офіційний сайт АТ «ОТР Банку». Вилучено з https://minfin.com.ua/banks/ranking/cip/2015/12/.
  5. Показники діяльності АТ «ОТР Банку» за 2015-2017 рр. Вилучено з https://minfin.com.ua/banks/ranking/cip/2015/12/.
  6. Рогальська, Н. Г. (2013). Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України. Економічні інновації: зб.наук.пр., (54), 282–293.