ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Фізико-математичні науки

ВИМІРЮВАННЯ ККД БЕЗДРОТОВИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРІВ

Дата публікації травень 19, 2020
Ключові слова
  • бездротова платформа, ККД, передача енергії.
Як цитувати
Пєров, О., & Царенко, П. (2020). ВИМІРЮВАННЯ ККД БЕЗДРОТОВИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2790

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.17

На теперішній час бездротові платформи для зарядки акумуляторів можуть бути реалізовані різними способами, кожен з яких відрізняється своїм набором переваг. Проте, для всіх типів бездротових платформ нагальним питанням залишається ефективність бездротової передачі енергії. Наявні на сьогоднішній день конкретні дані про ККД бездротових платформ для зарядки дозволяють об'єктивно оцінювати різні стандарти і допомагають зробити обґрунтований вибір, щодо того чи іншого варіанту бездротової платформи. Крім того, дані про ефективність бездротової передачі енергії дозволяють розробникам продукції визначити, якою мірою доведеться «розплачуватися» зниженням ККД, за ті чи інші переваги для користувача.

 
Переглядів: 24

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Wireless charging efficiency: how to measure in the real world [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.powerelectronictips.com /measuring-wireless-charging-efficiency-in-the-real-world/
  2. ABOUT THE WPC. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.wirelesspowerconsortium.com /about/about-wpc