ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРОМОВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

Анна Седляр
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Жанна Буць
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації травень 22, 2020
Ключові слова
 • політичний дискурс; політична метафора; політична промова; маніпуляція; спосіб перекладу.
Як цитувати
Седляр, А., & Буць, Ж. (2020). ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРОМОВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2922

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.21

У статті виокремлено та описано основні функції та стилістичні особливості політичних промов. Розкрито сутність поняття «політична метафора», проведено комплексний аналіз особливостей використання політичної метафори у промовах українських політиків та визначено основні засоби відтворення тропів при перекладі французькою мовою. У ході дослідження розкрито також маніпулятивний потенціал використаних політичних метафор.

 
Переглядів: 74

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Тищенко О. М. (2004). Метафора Євгена Маланюка: семантико-функціональний аспект. Київ: НАН України, Ін-т укр. мови.
 2. Українська мова. Енциклопедія. (2000). Київ: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана.
 3. Харькова Е. В., Амирханова К. М. & Шигапова Ф. Ф. (2015). Особенности перевода авторской метафоры (на примере романа У. С. Моэма «Театр»). Филологические науки. Вопросы теории и практики. (12(54)), 183-187.
 4. Бурячок А. А., Доценко П. П. (ред.). (1973). Словник української мови: в 11 томах. (Т. 4). Київ : Наук. думка.
 5. Larousse. Cocktail. Вилучено з: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cocktail/16853?q=cocktail#16727
 6. Larousse. Qui-vive. Вилучено з: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/qui-vive/65791#locution
 7. Швейцер А.Д. (1973). Перевод и лингвистика. Москва: Воениздат.
 8. Larousse. Foyer. Вилучено з: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foyer/34920?q=foyer#34883
 9. Reverso Dictionnaire. Ouvrir la voie. Вилучено з: https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/ouvrir+la+voie
 10. Larousse. Frapper. Вилучено з: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/frapper/35095?q=frapper#35065
 11. Промова Президента України Петра Порошенка на інавгурації (повний текст). Вилучено з: https://tsn.ua/politika/promova-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-inavnuraciyi-povniy-tekst-353552.html
 12. Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вилучено з: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-57477
 13. Volodymyr Zelensky а l’ONU : « Qu’est ce que nos rencontres apportent а l’humanitй ? ». Вилучено з: https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/2789982-volodymyr-zelensky-a-lonu-quest-ce-que-nos-rencontres-apportent-a-lhumanite-.html
 14. Виступ Президента України під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності. Вилучено з: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-pid-chas-urochistostej-z-nagodi-d-56937
 15. Виступ Президента на Раді регіонального розвитку. Вилучено з: https://web.archive.org/web/20151206052242/http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-radi-regionalnogo-rozvitku-35947
 16. Звернення Президента України щодо повернення Донбасу. Вилучено з:https://web.archive.org/web/20151113074945/http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-shodo-povernennya-donbasu-36123