ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ FORD MUSTANG В РЕДАКТОРІ BLENDER ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ІМІТАЦІЙНІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРІ

Вероніка Толкачова
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Про автора
Дата публікації травень 25, 2020
Ключові слова
  • моделювання; тривимірне; Blender; рух об’єктів; комп’ютерна гра; анімація.
Як цитувати
Толкачова, В. (2020). РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ FORD MUSTANG В РЕДАКТОРІ BLENDER ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ІМІТАЦІЙНІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3032

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.22

Побудова моделі автомобілю Toyota Prius Prime за допомогою програми Blender, використовуючи методи конструювання за кресленнями, за заданими варіантами. За допомогою логічних блоків для рухів об'єктів встановити необхідні сенсори, контролери та актуатори для створення інтерактивної імітаційної тривимірної комп’ютерної ігри. Задати типи фізики моделей. Встановити границі зіткнення. Встановити стеження камери за об'єктами гри.

 
Переглядів: 41

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Прахов А.С. (2016). Самоучитель по Blender 2.7. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург.
  2. Уроки по Blender. (2013). Вилучено з https://www.blender3d.com.ua