ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

СХИЛЬНІСТЬ ДО МАНІПУЛЯЦІЇ У СПІЛКУВАННІ СЕРЕД МОЛОДІ

Марія Меняйлова
Одеський національний медичний університет
Про автора
Весна Фучерджи
Одеський національний медичний університет
Про автора
Дата публікації травень 26, 2020
Ключові слова
  • маніпуляція; макіавеллізм; спілкування; молодь; схильність до маніпулювання.
Як цитувати
Меняйлова, М., & Фучерджи, В. (2020). СХИЛЬНІСТЬ ДО МАНІПУЛЯЦІЇ У СПІЛКУВАННІ СЕРЕД МОЛОДІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3083

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.24

Мета роботи полягає в тому, щоб виявити схильність до маніпулювання у спілкуванні молоді. У даній статті розглядається питання зв’язку певних рис характеру людини зі схильністю до маніпулятивної поведінки. Хоча маніпулятивна поведінка досить поширена, проте, феномен макіавеллізму як такий, не так добре вивчений з наукової точки зору.  У зв'язку з цим досить актуальним є вивчення тенденції маніпулювати іншими з точки зору ступеня вираженості макіавеллістічності особистості або рівня макіавеллізму. В ході нашого дослідження ми виявили кореляцію між низьким рівнем макіавеллізму та високими результатами по шкалам Товариськості та Дипломатичності, проте при середньому рівні макіавеллізму залежності між цими шкалами на постерігається.

 
Переглядів: 125

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Ільїн Є.П. (2012). Психологія спілкування і міжособистісних відносин. СПб .: Пітер
  2. Капустіна А. Н. (2007). Багатофакторна особистісна методика Р. Кеттелла. СПб .: Мова
  3. Капцов О.В. (2006). Взаємозв’язок макіавеллізму та особистісних цінностей молодих менеджерів. Соціальна психологія сьогодні: наука і практика - СПбГУП
  4. Каменська Е.Н. (2013). Психологічний аналіз схильності до маніпулювання у дітей дошкільного віку. Збірники конференцій НДЦ Соціосфера (11), 15-17.
  5. Свербіхіна А. Г. (2013) Особливості міжособистісних відносин у студентів з різним рівнем макіавеллізма. Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування (31), 54-58.
  6. Сергєєв А. А. (2012). Вплив статевовікових, гендерних і професійних відмінностей на схильність до маніпулятивної поведінки. Вісник Адигейського державного університету - Серія 3: «Педагогіка і психологія» (4).
  7. Танасов Г. Г. (2011). Маніпулювання в стосунках жінки з чоловіком. Вісник Адигейського державного університету - Серія 3 «Педагогіка і психологія» (1).
  8. Танасов Г. Г. (2011). Особистісна обумовленість поведінки суб'єкта в ситуації переговорів з партнерами рівного і більш високого статусу. Вісник Адигейського державного університету - Серія 3: «Педагогіка і психологія» (1)
  9. Щербовіч В.А. (2005). Дослідження впливу маніпулятивної спрямованості особистості в спілкуванні на її соціометричний статус в групі. Вісник Адигейського державного університету (4), 199-200.