ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

АНГЛІЙСЬКІ СЛОВНИКИ У МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Н. Юрко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
І. Стифанишин
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
У. Проценко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
O. Романчук
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Дата публікації травень 27, 2020
Ключові слова
 • мобільний додаток; англійський словник; лексичний ресурс; режими та параметри; вільний доступ.
Як цитувати
Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & РоманчукO. (2020). АНГЛІЙСЬКІ СЛОВНИКИ У МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.06

Значний словниковий запас іноземної, зокрема англійської, мови є запорукою ефективної міжнародної комунікації. Велика кількість сучасних мовних засобів призначена для розвитку навичок іншомовного спілкування, серед яких додатки з використанням словника є одними із найбільш корисних та універсальних способів розширення лексичного запасу англійської мови. Зважаючи на сучасну потребу у швидкому доступі до тлумачення невідомих іноземних слів, у статті розглянуто головні особливості та переваги додатків із використанням словників англійської мови. Будучи цінним засобом навчання, правильне використання словникових додатків може зробити унікальний внесок у розвиток іншомовних комунікативних навиків для тих, хто вивчає англійську мову.

 
Переглядів: 55

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Dictionaries Apps. (2020). Oxford Languages. Retrieved 20.05.2020 from https://languages.oup.com/dictionaries/apps/
 2. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Protsenko, U. M. (2017). The beneficial life skills of learning a foreign language. Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (т. 2., с. 17-19). 30–31 травня, 2017 р., Чернівці, Україна: Лабораторія думки.
 3. Trotsun, M., Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Protsenko, U. (2019). The main techniques for speaking English with confidence. День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. (с. 209–211). Львів, Україна: ЛДУФК. Retrieved 20.05.2020 from http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22750
 4. Yurko, N., Styfanyshyn, I., Protsenko, U., & Romanchuk, O. (2019). Translation at foreign language classes: main pros and cons. Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій ΛΌГOΣ, 75–77. https://doi.org/10.36074/06.05.2019.v3.01
 5. Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Lutsyshyn, S. (2019). Learning English: top ways to succeed. Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій ΛΌГOΣ, 65–68. https://doi.org/10.36074/06.05.2019.v6.01
 6. Романчук, О. В. & Гупало О. С. (2019). Використання вбудованого Google-перекладача у професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Молодий вчений, № 3.1 (55.1). С. 152–156.
 7. Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Protsenko, U. (2019). The general tools for public speaking assurance at foreign language classes. Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій ΛΌГOΣ, 35–37. https://doi.org/10.36074/31.03.2019.v2.01
 8. Yurko, N., & Styfanyshyn, I. (2019). Teaching a language: occupational well-being. Scientific Development of New Eastern Europe: International Scientific Conference Proceedings (part I, pp. 103-106), April 6th, 2019, Riga, Latvia: Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_37
 9. Danylevych, M., Zakharina, I., Hrybovska, I., Romanchuk, O. & Hutsulyak, V. (2020). Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 44, pp 318–323. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s1044
 10. Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Protsenko, U. (2020). Language skills benefits of studying the synonyms. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 7-9. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v5.01
 11. Yurko, N. A., & Slodynytska, Yu. R. (2020). English for academic purposes: the main characteristics. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: матеріали II наук.-практ. конф. (с. 57–60). 20-21 березня, 2020 р., Вінниця, Україна: Молодий вчений.
 12. Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Protsenko, U. (2020). Learning synonyms: basic techniques to enrich the vocabulary. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 20-21. https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v3.06
 13. Yurko, N., Styfanyshyn, I., Protsenko, U., & Romanchuk, O. (2019). Foreign language vocabulary: the key means of enhancement. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (3), 111–112. https://doi.org/10.36074/2617-7064.03.001
 14. Боровська, О., & Юрко, Н. (2007). Уживання запозичень у термінології гандболу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Проблеми української термінології», (593), 87–89.
 15. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The word-formation features of English terminology in tourism industry. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Філологія», 2(38), 185–187.
 16. Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Yurko, N. A. (2009). Terminolohiya tenisu v anhliyskiy ta ukrayinskiy movakh [Tennis terminology in English and Ukrainian]. Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, (5), 212–215. [in Ukrainian]
 17. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of English terms structure in tourism industry. Львівський філологічний часопис, (5), 178–182. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-30
 18. Юрко, Н. А. (2015). Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна», (56), 343–345.
 19. Yurko, N. A. (2016). Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components. Proceedings of the Topical Issues of Scientific Researches: XLIII International Scientific Conference (pp. 9-11). June 29−30, 2016, Chernivtsi, Ukraine: Laboratoriia dumky.
 20. Юрко, Н., Романчук, О., Матвіяс, О., Проценко, У., & Стифанишин, І. (2012). Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Молода спортивна наука України, 4(16), 176–179.
 21. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of word formation in English track-and-field terminology. Закарпатські філологічні студії, 1(9), 146–149.
 22. Литвин, А. А., Юрко Н. А., & Стифанишин І. М. (2018). Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі FACEBOOK. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1(69), 258–262. https://doi.org/10.25264/2519-2558-2018-1(69)/1-258-262
 23. Yurko N., Styfanyshyn, I., Protsenko, U., & Romanchuk, O. (2019). Tourism English: the fields of occupational benefits. Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 66–68). 23–24 травня, 2019 р., Львів, Україна: ЛДУФК. Retrieved 20.05.2020 from http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22221
 24. Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Слодиницька, Ю. (2020). Переклад у галузі туризму: головні особливості. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.07.04
 25. Боровська, О., Дмитрів, У., & Стифанишин, І. (2008). Проблеми перекладу спортивної термінології. Молода спортивна наука України, 1(12), 51–55.
 26. Mobile Apps. (2020). British Council. Retrieved 20.05.2020 from https://www.britishcouncil.org/english/learn-online/apps
 27. The 8 Best Dictionary Apps to Help You Learn English Faster. (2020). FluentU. Retrieved 20.05.2020 from https://www.fluentu.com/blog/english/best-english-dictionary-app/
 28. best dictionary apps for Android! (2020). Android Authority. Retrieved 20.05.2020 from https://www.androidauthority.com/best-dictionary-apps-android-751290/
 29. Best English Dictionary Apps for Students and Teachers. (2020). Educational AppStore. Retrieved 20.05.2020 from https://www.educationalappstore.com/best-apps/top-english-dictionary-apps