ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Сільськогосподарські науки

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СТВОРЕННЯ ПЛЕМІННИХ СВІДОЦТВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «АКЦЕНТ- ПЛЕМІННИЙ ОБЛІК У СВИНАРСТВІ»

Микола Сердюк
Миколаївський національний аграрний університет
Про автора
Сергій Луговий
Миколаївський національний аграрний університет
Про автора
Дата публікації травень 29, 2020
Ключові слова
  • свинарство; племінний облік; форми племінного обліку; племінне свідоцтво.
Як цитувати
Сердюк, М., & Луговий, С. (2020). РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СТВОРЕННЯ ПЛЕМІННИХ СВІДОЦТВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «АКЦЕНТ- ПЛЕМІННИЙ ОБЛІК У СВИНАРСТВІ». ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.08

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.08

У статті викладена інформація, що стосується функціоналу програми «Акцент - племінний облік у свинарстві». Встановлено, що в режимі  автоматизованого ведення племінного обліку в свинарстві програма здатна забезпечити автоматизацію складання племінних свідоцтв на продаж племінних тварин. Охарактеризовано методику створення племінного свідоцтва.

 
Переглядів: 43

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві (Наказ Міністерства аграрної політики України). № 396. (2002). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-02.
  2. Про затвердження положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів (Наказ Міністерства аграрної політики України). № 629. (2011). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-11.
  3. Луговой, С.И., Сердюк, Н.Н., Лихач, В.Я. (2012). Информационные технологии в племенном свиноводстве Украины. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы ХІХ международной научно-практической конференции. (с. 109-114). 2012. Горки. Белорусь: БГСХА.