ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ

Вероніка Толкачова
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Про автора
Дата публікації травень 31, 2020
Ключові слова
  • комп’ютерне моделювання; екологія; транспорт; шкідливі викиди; імітаційна модель.
Як цитувати
Толкачова, В. (2020). КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3230

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.30

Використання комп’ютерного моделювання в екології для розрахунків шкоди людської діяльності на довкілля. З’ясувати наскільки шкідливо впливає громадський транспорт на екологію. Здійснити розрахунок  викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. Імітаційне комп’ютерне моделювання може змінити сам характер досліджень i допомогти науковцям як у збиранні даних, так і в інтерпретації отриманих результатів.

 
Переглядів: 140

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. (2008). Вилучено з https://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/452
  2. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту. (2020). Вилучено з https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html
  3. Норми витрат палива. (2012). Вилучено з http://ww.putew.inrb.by/articledet.html?akod=6
  4. Автотранспорт і навколишне середовище. (2020). Вилучено з https://www.zoda.gov.ua/news